Tehoa logistiikka- ja kuljetusyritysten suunnitteluun

Sähköistäminen koskee tänä päivänä kaikkia toimialoja ja on jokapäiväistä niin tilitoimistoissa, terveyskeskuksissa kuin logistiikka- ja kuljetusalan yrityksissäkin. Suomi on kuitenkin tässä toimintojen sähköistämisessä jopa muita Pohjoismaita jäljessä, vaikkakin vaatimukset tietojärjestelmiä kohtaan ovat meilläkin kasvaneet.

Perinteisesti logistiikka- ja kuljetusalanyrityksissä esimerkiksi reittien suunnittelu on ollut yhden ihmisen vastuulla ja suunnitelmat on kirjattu erinäisille papereille tai Excel-taulukoihin. Pidemmän päälle ja varsinkin toiminnan kasvaessa, ei ihminen kuitenkaan enää pysty yksin tätä kokonaisuutta hoitamaan, vaan suunnittelun avuksi tarvitaan tehokasta tietojärjestelmää. Procompin tehtävänä onkin jatkuvasti kehittää uusia, innovatiivisia ratkaisuja logistiikka- ja kuljetusalan tarpeisiin.

 

Kaikki tieto yhdessä paikassa

Logistiikan suunnitteluun ja optimointiin tarkoitetun tietojärjestelmän myötä tärkeitä tietoja ei tarvitse enää kaivaa hajallaan olevista mapeista ja tiedostoista, vaan kaikki tarvittava tieto löytyy ja kertyy jäsennellysti ja selkeästi samaan paikkaan. Tämä näkyy myös toiminnan tehostumisena.

Yhdestä paikasta saatava tieto on paitsi helposti löydettävissä ja saatavissa, myös helposti raportoitavissa. Helposti saatavilla olevan tiedon avulla pystytään näkemään sekä menneisyys että suunnittelemaan tulevaisuutta. Näin myös liiketoiminnan ennustettavuus paranee.

Strategista ja operatiivista suunnittelua

Procompin logistiikan suunnittelun ja optimoinnin ratkaisuilla on mahdollista tehdä myös korkeamman tason strategista optimointia ja nähdä laajojakin kustannusrakenteita. Järjestelmä mahdollistaa lisäksi esimerkiksi tulevan urakan operatiivisen suunnittelun, kustannusten arvioinnin sekä käytännön simuloinnin.

Logistiikan älykkään suunnittelun avulla onkin mahdollista saada vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä urakka meille kustantaa? Minkä verran tarvitaan kalustoa? Minkä verran urakka työllistää?

 

Optimoinnin tuomat hyödyt

Logistiikan älykkään suunnittelun ansiosta pystytään vaikuttamaan myös muun muassa kaluston kulumiseen sekä ympäristöpäästöjen vähentämiseen.

Muita tehokkaan suunnittelun tuomia hyötyjä ovat kustannussäästöjen lisäksi muun muassa henkilöstön vireystilan huomioon ottaminen optimoimalla reitit jokaisen työvuoroon sopiviksi sekä asiakaspalvelun parantuminen toimittamalla tilaukset asiakkaiden toiveiden mukaisesti ja aikataulussaan.

 

Varmista suunnittelusovelluksesi tehokkuus

Kuljetusten suunnittelu- ja optimointipalvelujakin on nykyään tarjolla monenlaisia. Siksi onkin tärkeää varmistua siitä, ettei optimointi keskity vain lyhimmän reitin laskemiseen, vaan että ohjelma ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon myös kustannukset, käytettävissä olevan kaluston, henkilöstön työajat ja toiveet, terminaalien sijoittelun sekä muuttuvat tilanteet.

Mitä kokonaisvaltaisemmin älykästä suunnittelua hyödynnetään, sitä moninaisempia hyötyjä sillä voidaan myös saada aikaiseksi.

 

Haluatko lisätietoja logistiikan älykkäästä suunnittelusta?

Vaatimukset tietojärjestelmiä kohtaan kasvavat, ja siksi tarvitaankin uusia, innovatiivisia ratkaisuja, joita Procomp jatkuvasti kehittää. Lue lisää kuljetus- ja logistiikkayrityksille tarkoitetuista palveluistamme tai ota yhteyttä!

Jaa artikkeli!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ota yhteyttä!

Voit ottaa meihin yhteyttä oheisella lomakkeella. Henkilöiden suorat yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.