Optimointi antaa logistiikkayritykselle näkymän tulevaisuuteen

Sanaparista “optimointi” ja “logistiikka” tulee ensimmäisenä mieleen kuljetusreittien optimointi. Optimoinnin hyödyntäminen reittisuunnittelussa on tärkeää, mutta logistiikan optimointi tarkoittaa paljon muutakin. Laajasti tarkasteltuna logistiikka käsitetään materiaali-, tieto- ja rahavirtojen ohjauksena sekä kokonaisten toimitusketjujen hallintana. Kun tarkastellaan logistiikkaa suppeammin kuljetusten ja varastoinnin näkökulmasta, voidaan optimointia hyödyntää logistiikan eri osa-alueilla ja kullakin osa-alueella eri tasoilla.

 

Strategisen tason optimoinnilla tukea päätöksentekoon tarjouksesta toteutukseen

Strategisen ja taktisen tason optimoinnilla voidaan saada tärkeää tietoa esimerkiksi investointipäätösten tueksi. Tällä tasolla optimoinnissa käytetään olemassa olevan tiedon lisäksi ennusteita. Koska hyvä optimointiohjelma sisältää huippuunsa viritetyn optimointialgoritmin lisäksi toimivan käyttöliittymän, se mahdollistaa erilaisten ennusteiden ja niistä muodostuvien skenaarioiden vertailun. Optimaalisen tuloksen lisäksi asian tarkastelu eri näkökulmista optimointiohjelmassa antaa keskusteluun konkreettisia vaihtoehtoja, joiden vaikutukset nähdään ja joita voidaan arvioida jo ennen muutosten viemistä käytäntöön.

Esimerkkejä strategisen ja taktisen tason optimointimahdollisuuksista ovat terminaalien tai kauppapaikkojen sijoitus, runkoreittien muodostaminen, kalustoon tehtävät investoinnit tai ulkoistuspäätökset. Tämän tason optimointi on loistava työkalu myös esimerkiksi kuljetusyritysten myyntityön tueksi, koska asiakkaalle voidaan tarjota palvelut kustannustehokkaasti sekä näyttää heille tarjotun palvelun konkreettiset suunnitelmat jo tarjousvaiheessa.

Strategisen tason optimointi antaa näkymää tulevaisuuteen, mutta sitä voidaan hyödyntää myös nykytilan selvittämiseen. Tämä onkin tärkeää pohjatyötä tulevaisuuden muutosten hahmottamiseen. Esimerkkinä asiakkaiden palvelutarpeesta lähtevä analyysi: kuinka paljon ja millaisia resursseja tarvitaan nykyisten asiakkaiden palvelutarpeen täyttämiseen optimaalisella tavalla?

 

Optimointi automatisoi operatiivista suunnittelua

Optimoinnilla voidaan paitsi merkittävästi parantaa tehtyjen suunnitelmien laatua ja kustannustehokkuutta, myös selvästi vähentää suunnitteluun käytettävää työpanosta. Optimointia hyödyntämällä perussuunnittelutyöhön tarvitaan selvästi vähemmän aikaa, koska optimointi muodostaa annettujen sääntöjen pohjalta esimerkiksi kuljetusreitit ja määrittelee niille tarvittavan kaluston. Suunnittelija voi keskittyä erilaisten erikoistapausten käsittelyyn ja hallita isompaa määrää resursseja ja tilauksia. Kuljetusten lisäksi voidaan optimoida esimerkiksi varaston käyttöä ja täyttöä. Hyvä optimointiohjelma antaa vastaukset nopeasti myös äkillisissä tilanteissa: miten loppupäivän ajot järjestetään, kun yksi kuljetusyksiköistä on pelistä pois?

Picture of Sanna Peltomaa

Sanna Peltomaa

Jaa artikkeli!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ota yhteyttä!

Voit ottaa meihin yhteyttä oheisella lomakkeella. Henkilöiden suorat yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.