Koulukuljetuksissa laatu korostuu

Koulukuljetukset on monimutkainen palapeli

Syksyllä koulujen alkaessa käynnistyvät myös koulukuljetukset. Koulukuljetusten järjestäminen ja siihen liittyvät haasteet ovat yleisellä tasolla tarkasteltuna samat kuin kaikissa kuntapalveluissa: palvelun pitäisi olla laadukasta, turvallista ja kustannustehokasta. Kun koulukuljetusreittejä optimoidaan, minimoidaan kustannuksia annettujen laatukriteerien pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että optimoinnissa on pakottavat raja-arvot esimerkiksi kyydissäoloajalle, kuinka aikaisin koulukyyti voi lähteä ennen koulun alkua ja milloin oppilaan paluukuljetuksen tulee olla perillä koulun päättymisaikaan verrattuna. Lisäksi laatua voidaan parantaa pitämällä kuljettaja ja auto mahdollisuuksien mukaan samana oppilaan eri päivän kuljetuksissa. Koulukuljetusten suunnittelussa kunnan henkilöstön panos tausta-aineiston tuottamisessa on välttämätön, sillä laadukas suunnitelma vaatii tarkan ja todellisen aineiston ja taustatekijöihin liittyvää paikallistuntemusta. Satojen oppilaiden muuttuvien aikataulujen, erityisvaatimusten, lakisääteisten aikarajoitusten ynnä muun huomiointi suunnittelussa on kuitenkin niin laaja ja kompleksinen ongelma, että ilman optimointiohjelmaa lopputulos voi olla sekä laadultaan että kustannustehokkuudeltaan heikko. Paras lopputulos saavutetaankin tiiviillä vuoropuhelulla kunnan koulukuljetuksista vastaavan tahon ja optimointikonsultin välillä.

 

Reitteihin tulee aina muutoksia

Miten koulukuljetusreitistö sitten muodostuu ja kuka reitit päättää? Tämä vaihtelee kuntakohtaisesti, sillä osassa kunnista reittisuunnittelu on kunnan vastuulla ja liikennöitsijät noudattavat annettuja reittejä, kun taas toisaalla liikennöitsijät huolehtivat myös reittisuunnittelusta. Optimoituja reittejä voidaankin käyttää kilpailutuksen pohjana kilometrimäärän ja -hinnan määrittelyssä, mutta lopullinen reititys jätetään liikennöitsijän vastuulle. Toisaalta optimoidut reitit sopivat myös suoraan kuljetusten ohjaukseen – mikäli optimointivaiheessa on ollut käytettävissä todellinen aineisto sisältäen kaikki oppilaat ja lukujärjestykset. Käytännön operatiivisessa toiminnassa muutokset ovat kuitenkin enemmän sääntö kuin poikkeus, sillä oppilaat muuttavat, lukujärjestykset muuttuvat ja tieverkostossakin voi tapahtua reitteihin radikaalistikin vaikuttavia muutoksia.

 

Optimointi huomioi myös erityistarpeet

Koulukuljetussuunnitelman ja itse palvelun tuottamiseen liittyy monia toimijoita ja tekijöitä, joiden panoksesta riippuu kokonaisuuden onnistuminen. Kun Procompilla puhutaan reittien optimoimisesta, puhutaan parhaasta mahdollisesta reitityksestä annetuilla reunaehdoilla. Määritetyt reitit eivät siis ole puhtaan optimaalisia kilometrien minimoimisen näkökulmasta, vaan optimaalisia annetuilla laatukriteereillä. Optimoinnissa voidaankin ottaa huomioon monia laatuun liittyviä tekijöitä manuaalisuunnittelua helpommin. Suunnitelman konkreettisuus ja visuaalisuus oppilaskohtaisine kuljetussuunnitelmineen, yksityiskohtien huomiointi optimaalisessa kokonaisuudessa sekä suunnittelun nopeus ovat yhdistelmä, jolla mahdollistetaan laadukas ja kustannustehokas suunnitelma koulukuljetusten toteuttamiseen.

Picture of Sanna Peltomaa

Sanna Peltomaa

Jaa artikkeli!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ota yhteyttä!

Voit ottaa meihin yhteyttä oheisella lomakkeella. Henkilöiden suorat yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta.