Blogi

Kuukausi: lokakuu 2015

Työajanseuranta. Oikeus, velvollisuus vai etu?

29.10.2015 Työvoimanhallinta

Suomessa tehdään vuodessa noin 4 000 000 000 (neljä miljardia) työtuntia, joista jo yli kolmannes muissa kuin vakinaisessa töissä vakinaisessa organisaatiossa. Vaikka yhä useammassa työssä lopputulos ja laatu ovat työn tekemiseen käytettyä aikaa tärkeämpiä, niin työajan seurannalla on paikkansa. Laki määrää työnantajan velvollisuudesta pitää työaikakirjanpitoa. Työaikalaki määrittelee työajaksi sen ajan joka käytetään työhön ja lisäksi …

Lue kirjoitus

Mitä logistiikan älykäs suunnittelu käytännössä tarkoittaa?

21.10.2015 Logistiikka

Suunnittelutyökalu logistiikan älykkääseen suunnitteluun ja optimointiin edellyttää sekä pitkän linjan toimialatuntemusta että huippuluokan matematiikkaa. Vasta tällöin pystytään automatisoimaan käytäntöön vietävissä olevien reittien suunnittelu tekoälyn avulla. Käsiteltävät tietomäärät ovat suuria ja ratkaistavat ongelmat monitahoisia. Aikaisemmin suunnitelmat on ollut pakko tehdä mutu-tuntumalta. Älykäs suunnittelu sen sijaan mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen simuloinnin ja auttaa löytämään toimintoja aidosti tehostavat ratkaisut. …

Lue kirjoitus

Digitaalista humanismia työvoimanhallintaan?

15.10.2015 Työvoimanhallinta

Voiko työvoimanhallinta olla humaania ja humanismi digitaalista? Digihumanismin ajatus on tuoda ihminen digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen keskiöön. Kuunnella ihmistä ja tarkkailla hänen käyttäytymistään. Työvoimanhallinnan näkökulmasta oleellista on, että työntekijät ja esimiehet haluavat olla ihmisiä myös silloin, kun digitaalisuus ja koneet hallitsevat. Jotta työntekijä tulee otettua huomioon ihmisenä eikä vain resurssimassan osana, tarvitaan tietoa. Tietoa henkilön …

Lue kirjoitus

Kotihoidon strateginen optimointi rakenteiden suunnittelun työkaluna

01.10.2015 Kotihoito

Suomessa on noin 73 000 säännöllisen kotihoidon piirissä olevaa asiakasta, joita pääosin hoidetaan kunnan tai kaupungin oman henkilöstön toimesta. Näistä 10 000 asiakkaan luona käydään vähintään 2,5 kertaa vuorokaudessa. Asiakkaiden lukumäärä on jatkuvassa kasvussa ja on ennustettu, että ensi vuosikymmenen loppuun mennessä kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä kaksinkertaistuu nykyisestä. Tämän suuntainen kehitys luo valtavat taloudelliset haasteet …

Lue kirjoitus
1 / 1