Uusi työaikalaki lisää joustavuutta

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Laissa on pyritty huomioimaan työn tekemisessä tapahtunut kehitys. Muutokset helpottavat työn ja yksityiselämän yhteensovittamista ja vastaavat työnantajien joustotarpeisiin.

Työaikapankki on ollut monella alalla jo pitkään käytössä, ja nyt sen käyttö tulee mahdolliseksi kaikilla työpaikoilla. Näin työaikaa, vapaita ja esim. lomarahavapaita voidaan säästää, yhdistää ja käyttää joustavasti.

Liukuva työaika muuttuu siten, että vuorokautinen liukuma-aika nousee kolmesta tunnista neljään.

Uusi joustotyöaika soveltuu hyvin esim. asiantuntijatyöhön. Joustotyöajan sijoittelusta ja tekopaikasta työntekijä päättää pääosin itse. Keskimääräinen viikkotyöaika on enintään 40 tuntia viikossa neljän kuukauden jaksoissa.

Työaikakirjanpito on työnantajan velvollisuus ja esim. joustotyöaikaa noudattavan työntekijän on palkanmaksukausittain toimitettava työnantajalle tieto tekemistään tunneista. Mikäli käytössä on työaikapankki, on sen saldojen ylläpito työnantajan tehtävä.

Uuden työaikalain joustojen käyttöönotto tapahtuu sujuvasti, kun samalla päivitetään työajanhallinnan järjestelmät ajan tasalle.


Hyviä lukuhetkiä!