Usein kysyttyjä kysymyksiä koulukuljetusten optimoinnista

Peilasimme meille tulleita kysymyksiä koulukuljetusten optimoinnista optimointiohjelmien toiminnallisuuteen ja mahdollisuuksiin tällä hetkellä.

Voidaanko analysoida millaisia muutoksia koulukuljetusten kustannuksiin tuo koulujen alkamis- ja päättymisaikojen porrastaminen?

Porrastukset voidaan ottaa huomioon koulukuljetusten optimoinnissa. Tässä voidaan käyttää myös eri tarkkuuksia, eli porrastuksen ei välttämättä tarvitse olla edes tuntitasolla. Porrastuksia suunnitellessa voidaan myös ottaa huomioon kunnan kaikki oppilaitokset.

Ottaako optimointi huomioon laissa säädetyt koulumatka-ajat?

Optimoinnissa voidaan ottaa huomioon monia asiaan vaikuttavia seikkoja. Lakisäädökset koulumatka-ajoissa on yksi niistä.

Pystytäänkö koulukuljetusten optimoinnissa ottamaan huomioon Koululiitu-luokitukset, eli vaaralliset käännökset ja tienylitykset?

Optimointiohjelmissa ei ole vielä sellaista toiminnallisuutta, jolla automaattisesti voitaisiin tunnistaa Koululiidun perusteella vaadittavat kuljetustarpeet. Nämä kuljetuksethan myönnetään kunnan oman harkinnan/käytännön mukaan, joten kuljetukset täytyy kuitenkin suunnitella ja päättää aina tapauskohtaisesti. Vaikka ohjelmat eivät huomioi koululiitua automaattisesti, voidaan koululiidun perusteella koulukyyditysten piiriin otetut kuljetukset optimoida samoin kuin muutkin koulukuljetukset.

Pystytäänkö julkisen liikenteen käyttö yhdistämään koulukuljetusten optimointiin?

Optimoitaviin kuljetuksiin voidaan ottaa mukaan esimerkiksi oppilaan kuljetus bussipysäkille ja pysäkiltä kotiin, mutta ohjelmissa ei vielä automaattisesti osata hyödyntää julkisen liikenteen tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä on varmasti mahdollista kuitenkin jo lähitulevaisuudessa.

Pystytäänkö optimoinnissa ottamaan huomioon kaluston kapasiteetti?

Optimoinnissa voidaan hyvin ottaa huomioon kaluston kapasiteetti sekä siihen liittyvät erityistarpeet.

Millaisessa muodossa optimoidut reitit raportoidaan?

Esimerkiksi koulukuljetusten optimointiin suunnitellussa Viittatm–palvelussa optimoidut reittikuvaukset toimitetaan asiakkaille sähköisesti ja taulukkomuodossa. Reittiraportit ovat hyvin selkeitä, sillä niissä kuvataan autokohtaisesti jokaisen auton käyntipaikat sekä aikataulut. Autokohtaiset reittitulosteet pystytään tuottamaan myös kartalle.

Kaipaatko lisää tietoa kunnallisten kuljetusten optimoinnista?