Työajanhallinnan tulevaisuuden trendit

Myös työajanhallinnan trendit kehittyvät koko ajan. Tiedätkö millaista työajanhallinta tulee olemaan jo lähitulevaisuudessa?

Tällä hetkellä pinnalla osaamisen hallinta ja palkanlaskennan automatisointi

Työajanhallintaohjelmistojen viimeaikainen kehitys on kohdistunut  sekä henkilöstön osaamistiedon sekä muuttuvien tilanteiden hallintaan. Viimeaikainen kehitys on mahdollistanut myös sen, että työntekijät ovat pystyneet osallistumaan yhä enemmän omien työvuorojensa suunnitteluun.

Koska tämän päivän työelämää vauhdittaa hyvin nopeasti muuttavat tilanteet, on palkanlaskennan automatisoinnista paljon hyötyä niin työnantajalle kuin -tekijälle. Tästä syystä työajanhallintaan käytettyjen ohjelmien tuottamaa työaikatietoa on käytetty jo pidemmän aikaa hyväksi palkanlaskennassa.  Toteutuneiden työvuorojen perusteella saadaan työajanhallintaohjelmasta palkanlaskentaa varten tarvittavat pohjatiedot ja tuntiraportit, jolloin palkanlaskentaprosessi nopeutuu huomattavasti.

Tulevaisuudessa katse työvuoroergonomiassa ja yhteistyössä

Tulevaisuudessa työajanhallinnan saralla tullaan keskittymään yhä enemmän työvuoroergonomian parantamiseen. Sitä kautta yritykset hakevat ihmisten sitouttamista yritykseen ja työhönsä sekä parempaa työtyytyväisyyttä. Työvuoroergonomian avulla voidaan paremmin miettiä esimerkiksi sitä, miten vuorokierrot saadaan suunniteltua työntekijöille mahdollisimman miellyttäviksi, jotta tarvittava työstä palautuminen ehtii tapahtua lepojakson aikana.

Työntekijöiden osallistuminen työvuorojen suunnitteluun tulee myös lisääntymään jo lähitulevaisuudessa. Panostaminen yhteistyöhön työvuorosuunnittelussa on varmasti yksi keino vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta, joka voi olla haasteena esimerkiksi palvelualalla.

Tehokas työajanhallinta voi olla merkittävä kilpailuetu

Nykyään etenkin nuoret kiinnittävät hyvin paljon huomiota omaan työviihtyvyyteensä. Tämän huomioiminen on erittäin tärkeää esimerkiksi palvelualoilla, joilla pysyvän työntekijäkunnan löytäminen voi olla haasteellista. Työvuoroilta odotetaan läpinäkyvyyttä ja samanvertaisuutta työntekijöiden kesken. Tulevaisuudessa toiveiden huomiointi ja hyvä työvuoroergonomia ovat varmasti niissä onnistuvan yrityksen kilpailuetu rekrytoitaessa uusia työntekijöitä.  Tehokkaasti suunniteltu ja toteutettu työajanhallinta voikin kasvaa merkittäväksi kilpailueduksi jo lähitulevaisuudessa.

Lisää työajanhallinnasta

 


Hyviä lukuhetkiä!