Tuottavaa työvoimaa työvoimanhallinnalla

Työvoimanhallinta tarkoittaa prosessia tai tietojärjestelmää joka organisoi, seuraa ja hallitsee toimenpiteitä, joita tarvitaan työvoiman pitämiseen tuottavana. Työvoimanhallinta voi sisältää esimerkiksi työajan hallintaa, osaamisen johtamista, poissaolojen kontrollointia, työvuorosuunnittelua, työajanseurantaa, raportointia ja palkkalaji-aineiston muodostamista.

Työvuorosuunnitteluun, työajan kirjaamiseen ja hyväksymiseen sekä palkka-aineiston muodostamiseen sisältyy useissa organisaatiossa monimutkaisia ongelmakohtia. Oikea työvoimanhallintajärjestelmä pystyy näissä tapauksissa usein lisäämään kokonaistuottavuutta automatisoinnin ja paremman kokonaisnäkemyksen avulla. Monesti myös määräysten ja säädösten noudattaminen paranee, mikä säästää turhilta ongelmilta.

Työvoimanhallintajärjestelmä vaikuttaa usein yrityksen jokaisen työntekijän elämään joka päivä. Siksi sitä valittaessa kannattaakin helpoimman ja halvimman sijaan usein valita ratkaisu, joka pitkässä juoksussa auttaa parhaiten organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa ja kehittymään uudelle tasolle.


Hyviä lukuhetkiä!