Totta vai tarua: kotihoidon palvelut voidaan säilyttää kuntien veroäyriä nostamatta?

Ikääntyvän väestön takia suomalaisten kuntien tarve kotihoidolle tulee jatkossa yhä vain kasvamaan. Kotihoidon tarvetta lisää myös se, että kuntalaiset haluavat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Kysymys kuuluukin, onko lisääntyvän kotihoidon tarvetta mahdollista täyttää kunnan veroäyriä nostamatta?

Vastaus on kyllä – oikeanlaisen optimoinnin avulla se on täysin mahdollista.

Optimointi tuo kotihoidon kustannuksiin välittömän helpotuksen

Optimointi on hyvä ja tehokas ratkaisu kotihoidon toteutukseen, sillä se auttaa kuntia hallitsemaan kotihoitoon kuluvia kustannuksia niin lyhyellä kuin pidemmälläkin tähtäimellä.

Merkittävä hyöty kunnille tulee yleensä siitä, että optimoinnin avulla kotihoidon tuottavuutta saadaan nostettua välittömästi, eli käytännössä samat hoito- ja palvelusuunnitelmat voidaan hoitaa 15 prosenttia vähemmillä työvuoroilla. Tämä tuo kotihoidon kustannuksiin välittömän helpotuksen. Meillä on tästä useita käytännön esimerkkejä suomalaisista kunnista.

Kotihoidon kasvu-ura saadaan kääntymään

Optimoinnin avulla on myös mahdollista vaikuttaa siihen, millaiseksi kotihoidon kasvu-ura tulee kehittymään tulevaisuudessa. Jossain vaiheessa kotihoitoon tullaan mahdollisesti tarvitsemaan lisää työntekijöitä, mutta optimoinnin avulla tuottavuus on korkeampi ja siksi uutta henkilöstöä ei lähivuosina tarvita.

Lisää työvoimaa paikkakunnan yrityksiin.

Kuntien palkkalistoilla olevan sijaishenkilöstön tarvetta on mahdollista vähentää optimoinnin avulla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö hoiva-alan ammattilaisille olisi jatkossa tarvetta alan yrityksissä. Hyvät hoivapalveluyritykset vähentävät kunnan kustannuspaineita ja tuovat verotuloja kuntaan.

Kotihoidon optimointi on lunastanut lupauksensa – kysy meiltä referenssejä

Olemme olleet toteuttamassa kotihoidon optimointia useissa eri suomalaisissa kunnissa ja tähän mennessä voimme sanoa, että optimointi on kerta toisensa jälkeen lunastanut lupauksensa.

Mikäli haluat kuulla, millaisia käytännön tuloksia kotihoidon optimoinnilla on saatu aikaiseksi, ota meihin yhteyttä ja pyydä meiltä referenssejä.