Tehtävälista koulukuljetusten suunnitteluun

Tässä on sinulle lyhyt ja ytimekäs tehtävälista koulukuljetusten suunnittelulle. Kun nämä osa-alueet on huomioitu kuljetusten suunnittelytyössä, tehostuu myös kuljetusten toteutus merkittävästi.

Valmistele lukujärjestykset ajoissa

Koulukuljetusten suunnittelu on ajankohtaista heti siinä vaiheessa, kun lukujärjestykset seuraavalle lukuvuodelle tai -kaudelle ovat saatavilla. Jos lukujärjestysten tekeminen myöhästyy, myöhästyy myös kuljetussuunnitelman viimeistely.

Kiireessä tehdyssä kuljetussuunnitelmassa joudutaan usein tinkimään kustannustehokkaimmasta toteutustavasta, sillä tärkeintä on kuitenkin saada oppilaat ajoissa kouluun. Ideaalitilanteessa kuljetussuunnitelma saadaan valmiiksi ennen uuden lukukauden alkamista, jotta alkusyksyä tai -kevättä ei aina jouduttaisi ajamaan liian isolla kalustolla.

Hanki oppilaskohtaisesti tarvittavat tiedot

Koulukuljetusten suunnittelua varten tarvitaan aina tietyt oppilaskohtaiset tiedot. Näitä ovat yleensä oppilaan noutopaikka hänen kotinsa lähellä, tieto koulun alkamis- ja päättymisajasta sekä tiedot oppilaan koulusta. Kuljetusaineisto kannattaa kerätä jokaiselta koululta aina samalla tavalla ja samassa tiedostomuodossa.

Optimoi kalusto ja kuljetussuunnitelma

Kun kuljetusten piiriin kuuluvien koulujen lukujärjestykset sekä oppilaskohtaiset tiedot ovat saatavilla, on aika tehdä kaluston ja kuljetussuunnitelman optimointi. Tämä tarkoittaa sitä, että kuljetuksiin liittyvää tietoa käsitellään tietokonevälitteisen optimointiohjelman avulla.

Optimointiohjelma laskee tarvittavien lähtötietojen pohjalta koulukuljetuksille parhaan mahdollisen toteutustavan huomioiden myös kuljetusten toteutukseen käytössä olevat resurssit. Jos tarvittavaa kalustoa ei ole määritetty, voidaan sekin selvittää optimointiohjelman avulla. Myös eri koulujen väliset yhdistelmäkuljetukset saadaan automaattisesti huomioitua optimoinnin avulla.

Järjestä kuljetusyritysten kilpailutus

Tilausliikennöitsijöiden kilpailutuksella varmistetaan paras mahdollinen kilometrihinta koulukuljetusten toteutukselle. Lue kilpailuttamisesta lisää täältä.

Hallitse muutoksia

Koulukuljetusten toteutussuunnitelmaan joudutaan yleensä tekemään enemmän tai vähemmän muutoksia lukuvuoden aikana. Pääsääntöisesti voidaan ajatella, että mitä enemmän kuljetettavia oppilaita on, sitä enemmän suunnitelmaan tulee muutoksia. Pienimmät reittimuutokset voidaan tehdä ihan manuaalisesti, mutta kuljetussuunnitelma on myös mahdollista optimoida uudestaan, jos muuttuvia tekijöitä on liian monia.

Kuljetussuunnittelulle olisi tärkeää saada aina jonkinlaista kestävyyttä. Tällöin pienet muutokset eivät pistä koko palettia sekaisin. Tilapäisesti hankitut lisäkyyditykset nostavat aina koulukuljetusten kokonaiskustannuksia.

Toteuta seuranta

Koulukuljetusten toteutumista on myös syytä seurata ainakin sen suhteen, miten siihen liittyvät kustannuksen kehittyvät sekä saadaanko oppilaan ajoissa kouluun.

Oletko kiinnostunut koulukuljetusten optimoinnista?

Tilaa meiltä maksuton konsultointi, jonka aikana pääset keskustelemaan asiantuntijan kanssa siitä, miten koulukuljetusten suunnittelua voitaisiin tehostaa juuri sinun tapauksessasi.


Hyviä lukuhetkiä!