Tehosta työvuorojen suunnittelua työajanhallintaohjelmistolla

Työajanhallintaohjelmisto tehostaa työvuorosuunnittelua, säästää työvoimakustannuksissa sekä automatisoi palkanlaskentaa. Tiedätkö jo, millainen ratkaisu sopii yrityksesi tarpeisiin parhaiten?

Pilvipalvelu, ohjelmistopaketti vai räätälöity järjestelmä?

Työajanhallintaohjelmistoratkaisuja löytyy käyttötarpeen mukaan sekä pienille että isoille yrityksille.

Pienemmän henkilöstömäärän työvuorosuunnitteluun riittää yleensä vakioitu pilvipalvelu, kun taas isommalle organisaatiolle parempi vaihtoehto on työajanhallintaan suunniteltu valmis ohjelmistopaketti.

Vaativimpiin asiakastarpeisiin tarvitaan yleensä omiin tarpeisiin räätälöity työajanhallintajärjestelmä, joka huomioi juuri kyseisen organisaation toiveet tai alan erityispiirteet ja integraatiot. (TES-rajoitukset, tasoittumisjaksot ym.)

Työajanhallinnan pilvipalvelu

  • Sopii pienemmän henkilöstömäärän työvuorosuunnitteluun.
  • Nopeasti käyttöönotettavissa.
  • Mahdollistaa työvuorosuunnittelun, palkanlaskenta-ajon sekä henkilöstön tietojen tehokkaan hallinnan.

Valmis ohjelmistopaketti

  • Sopii useimpiin organisaatioihin, joissa on tarvetta tehokkaalle työajanhallinnalle.
  • Ohjelmisto integroidaan johonkin jo olemassa olevaan järjestelmään (esim. palkkahallinnon järjestelmä).
  • Työajanhallintaohjelmiston avulla lasketut palkkalajikohtaiset tuntitiedot saadaan siirrettyä suoraan palkkajärjestelmään.

Räätälöity järjestelmä

  • Sopii suuriin organisaatioihin, joiden työajanhallinnassa on huomioitava alaan tai organisaatioon kohdistuvia erityispiirteitä.
  • Järjestelmän räätälöinti tehdään ohjelmistoprojektina.
  • Räätälöity ohjelmisto sisältää myös ohjelmiston konsultointi- ja koulutuspalvelun, ylläpidon sekä ylläpidon lisäpalvelut.
  • Mahdollistaa omat erityistarpeet huomioivan sekä tehokkaan työajanhallinnan.

 

Lue lisää työajanhallintaohjelmiston tuomista mahdollisuuksista

 


Hyviä lukuhetkiä!