Tasoittumisjaksot ja työaikapankki työajanhallinnassa

Tasoittumisjakso ja työaikapankki ovat työnantajan keinoja suunnitella työaikaa tehokkaammin sekä hallita työvoimakustannuksia. Tiedätkö mitä hyötyä tasoittumisjaksoista ja työaikapankista on työntekijälle?

Työnantajan mahdollisuus säädellä työaikaa

Monet työehtosopimukset antavat nykyään mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia työajantasoittamiskeinoja, joilla tasataan kiirehuippuja. Tasoittumisjaksojen avulla työnantaja pystyy säätelemään työaikaa käytännössä siten, että työpanos saadaan kohdennettua siihen, kun ruuhkahuiput ovat pahimmillaan. Työajan säätely tulee totta kai toteuttaa kunkin alan työehtosopimuksen ja työaikalain sallimissa puitteissa sekä työntekijöiden mielipidettä kuunnellen.

Otetaanpa esimerkiksi vaikkapa rautakauppa, jonka paras sesonki on keväästä syksyyn. Tällöin talvikuukausina on työnantajan näkökulmasta järkevää pitää työntekijöiden viikkotuntimäärä hieman pienempänä, kun taas sesonkiaikana hieman kasvattaa sitä. Työajan vaihtelusta huolimatta työntekijän kanssa voidaan sopia vaikkapa suhteutetusta kuukausipalkasta jolloin työntekijä voi saada saman palkan vuoden jokaisena kuukautena.

Työaikapankki puolestaan on yksi työajanhallinnan työkaluista, joilla seurataan ja jonka avulla korvataan mahdollisia ylityötunteja. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että esim. keskimääräisen työpäivän pituuden yli menevät tunnit laitetaan ylös ja työntekijä voi käyttää ne yhteisesti sovittujen pelisääntöjen puitteissa vapaana tai ne maksetaan rahana.

Varmistetaan työntekijälle säännöllinen tulo

Tasoittumisjaksoista on hyötyä myös työntekijöille. Sen avulla varmistetaan se, että vakituiselle henkilökunnalle on varmasti tarpeeksi työtunteja tiedossa, jolloin ruuhkahuippujen hallintaan ei tarvitse ottaa osa-aikaisia työntekijöitä vakituisen henkilökunnan tuntien kustannuksella. Iso etu on myös se, että työntekijän kanssa voidaan sopia suhteutetusta kuukausipalkasta esimerkiksi siten että työntekijä saa samansuuruisen palkan joka kuukausi, vaikka työtunteja tehtäisiinkin hiljaisina aikoina vähemmän.

Osana työajanhallinnan ohjelmistoa

Tasoittumisjaksosuunnittelu sekä työaikapankki voivat olla osa työajanhallinnan ohjelmistoa, jolloin viikkotunnit suunnitellaan jo lähtökohtaisesti tasoittumisjaksot huomioiden. Myös työaikapankki on osa useiden ohjelmistojen työkaluja. Kun molemmat pystytään huomioimaan työvuorojen suunnittelun kanssa samassa ohjelmassa, helpottuu myös tuntien raportoiminen palkanlaskennan näkökulmasta.

Tasoittumisjaksojen hyödyt kiteytetysti

  • Tilapäistyövoiman käyttö vähenee
  • Vakituisille työntekijöille enemmän tunteja
  • Työntekijöille mahdollisuus suhteutettuun kuukausipalkkaan
  • Säästöt ylityökustannuksissa


Hyviä lukuhetkiä!