Työntekijä­tarpeen aaltoilu hallintaan

Useissa kunnissa on tarve kasvattaa kotihoidon työntekijöiden välitöntä asiakaspalveluaikaa. Vanhanmalliseen toiminnanohjaukseen ja työnjakajiin ei toisaalta haluta mennä. He ovat kentältä pois ja palkka pitää heillekin maksaa. Ratkaisuna on täysin automatisoitu R2 Optimointi työvuoro- ja reittisuunnittelu.

Erityisen vaikeaksi työvuorojen ja reittien suunnittelun voi tehdä palvelurakenne. Joskus kotihoidon asiakkaita käy paljon jaksohoidossa ja monet kotihoidon käynnit vaativat kaksi hoitajaa yhtä aikaa paikalle. Suurimman työntekijätarpeen mukainen suunnittelu ei kannata, mutta toistuvan alimitoituksen kanssa eläminen on sekin vaikeaa vanhuksille ja työntekijöille.

R2 Optimoinnin kautta jatkuvasti muuttuvat tilaukset pysyvät hallinnassa ja tehokkuus on aina paras mahdollinen. Palveluohjaus on keskiössä. Työntekijätarve ja reitit määrittyvät suoraan asiakkaiden tilauksista. Laskennan tekee kone ja se kestää vain muutamia sekunteja päivässä.