Pohjolan Design-Talo

Pohjolan Design-Talo Oy on puurakenteisia, matalaenergiavaatimukset täyttäviä ja muuttovalmiita pientaloja valmistava talotehdas. Yritys on hyvin menestynyt ja alansa kannattavin.

”Design-Talolla on projektien hallintaa varten otettu käyttöön Procomp Solutions Oy:n toimittama IBM Lotus Notes alustalle toteutettu PalaSet Toiminnanohjausjärjestelmä. Tässä laajuudessa koko talonrakennusprojektin kattava toiminnanohjausjärjestelmä on jossain määrin ainutlaatuinen ja siitä onkin muodostunut merkittävä kilpailuetu muuttovalmiilla pientalomarkkinoilla”, kertoo konsernijohtaja Jari-Jukka Hämäläinen.

Hämäläisen mukaan nykyinen PalaSet Toiminnanohjausjärjestelmä on elinehto Design-Talon toiminnalle:

”Hyvän ja toimivan järjestelmän lisäksi keskeinen vahvuus on, että järjestelmä on kaikkien käytettävissä ja kaikki myös käyttävät sitä jokapäiväisessä toiminnassa. Koko järjestelmän ylläpito ja päivitykset on ulkoistettu Procompille. Erityiset kiitokset haluaisinkin antaa Procompille hyvästä yhteistyöstä ja erityisesti syvällisestä perehtymisestä Design-Talon toimitusketjuun ja sen haasteisiin, kokonaisuuden hallinnasta sekä asiantuntevasta, joustavasta ja vastuullisesta palvelusta”, toteaa konsernijohtaja Hämäläinen.