Oulu optimoi kotihoitoa

”Meillä oli ratkaistavana kysymys. Miten varautua tulevaisuuteen ja kasvaviin kotihoidon palvelutarpeisiin olemassa olevin resurssein? Kotihoidon rakenteiden muuttaminen vaatii aina hyvät perustelut ja henkilöstön aktiivisen osallistumisen muutoksen tekoon.

R2 Optimoinnin avulla saimme nähtäväksi työn organisoinnin ja suunnittelun tueksi erilaisia vaihtoehtoja, jotka oli laskettu suoraan meidän asiakkaittemme hoito- ja palvelusuunnitelmista. Niistä oli helppoa valita optimi tiimin koko ja työajat ruuhkahuippujen tasaamiseksi. Tämä myös mahdollisti työntekijöiden osaamisen tarkoituksenmukaisemman kohdentamisen.

Tavoitteena on vaikuttaa työntekijöiden työhyvinvointiin. Työntekijät itse ehdottivat mm. tiimien määrän vähentämistä ja koon kasvattamista. Siirryimme kolmesta tiimistä kahteen ja samalla pystyimme muuttamaan henkilöstörakennetta asiakastarpeita vastaavaksi.”

Palvelupäällikkö Päivi Laukkanen,
Tarkastuspäällikkö Rauni Väänänen-Sainio, Oulun kaupunki