Logistiikka­selvitys säästää kuntien kuljetus­kustannuksissa

Procompin Logistiikkaselvitys -palvelun avulla kuljetusreitit optimoidaan entistä kustannustehokkaammiksi. Logistiikkaselvityksessä optimoidut reitit tehdään asiakkaan materiaalin pohjalta ja useassa tapauksessa Procomp tuottaa myös tarjouspyyntömateriaalin. Esimerkiksi Hausjärven kunnassa tehdystä logistiikkaselvityksestä on saatu hyviä tuloksia. Selvitys koski reilua 200 kuljetettavaa, joista suurin osa oli koululaisia. Mukana oli myös vanhusten palvelukuljetuksia. Reitit optimoitiin ja niiden pohjalta laadittiin myös tarjouspyyntöasiakirjat.

Tulokset vakuuttivat Hausjärvellä

Hausjärven sivistystoimenjohtaja Markku Torttila kertoo, että Procompin referenssit, vahva kokemus maaseutukuntien kuljetusongelmista ja yrityksen tarjoamat uudet mahdollisuudet kiinnostivat alun perin. Lisäksi Torttila arvostaa Procompin luotettavuuden ja asiantuntemuksen korkealle. ”Olemme haja-asutusalueen kunta, jossa on neljä taajamaa. Koulukuljetukset ovat merkittävä menoerä koulutoimen taloudessa. Halusimme uudistaa kuljetusten reittiajattelua, joka oli paljolti peräisin pienkouluvaltaisen oppilaitosverkon ajalta. Nykyinen kouluverkkomme on saneerattu siten, että jäljellä on neljä hallinollista ala-asteen koulua, yksi yläkoulu ja lukio. Oppilaita on noin 1100, joista lähes 500 kuuluu koulukuljetusten piiriin”, Torttila taustoittaa.

Laput pois silmiltä Lopella

Hausjärven lähikunnassa Lopella kiinnostuttiin myös Procompin logistiikkaselvityksestä. Lopen talousjohtajan Pekka Leppäsen mukaan erilaisiin kuljetuspalveluihin kuluu vuosittain yhden tuloveroprosentin tuoton verran – kaikkiaan lähes 1,2 M€ – joten kyse on kunnan taloudenkin kannalta merkittävästä asiasta. ”Asianmukaisen suunnitteluohjelman puuttumisen johdosta kilpailutus on aikaisemmin toteutettu niin, että kilpailutuksen voittanut on tehnyt varsinaisen reittisuunnittelun, joka on kunnassa tarkistettu ja hyväksytty. Halusimme saada kilpailutukseen nyt uuden, ulkopuolisen näkemyksen sen selvittämiseksi, olemmeko kulkeneet liiaksi laput silmillä ja samaa kaavaa käyttäen”, Leppänen perustelee.

Kuljetuskustannukset laskivat

Hausjärven Sivistystoimenjohtaja Torttila näkee myös, että logistiikkaselvitys on avannut uusia mahdollisuuksia.  ”Logistiikkaselvitys ei toimi vanhojen jo vakiintuneiden reittien pohjalta. Tällä selvityskierroksella on mukaan otettu koulutoimen kuljetusten lisäksi myös perusturvan ja asiointiliikenteen tarpeet. Tällä hetkellä kilpailutus on kesken, joten suoria vaikutuksia on vaikea arvioida. Aikaisemmasta kilpailutuksesta on kokemuksena, että pystyimme alentamaan kuljetusten kokonaiskustannuksia vuositasolla useita kymmeniä tuhansia euroja”, Torttila summaa. Lopella kokonaissäästöt selviävät syksyn kuluessa. ”Nyt toteutetun kilpailutuksen kautta saadut yksikköhinnat ovat aikaisempaa edullisemmat. Procomp oli meille miellyttävä yhteistyökumppani, jonka kanssa yhteydenpito sujui mutkattomasti”, kertoo Leppänen.

Procompin optimointikonsultti Riku Hämeenniemi kommentoi kiinnostuksen logistiikkaselvitykseen kasvavan koko ajan. ”Kunnat tarvitsevat konkreettisia tuloksia ja säästöjä ja logistiikkaselvityksen avulla kuljetusten perusasiat saadaan nopeasti kuntoon. Säästöpotentiaali taas riippuu suoraan kuljetusten määrästä ollen 10–20% kustannuksista”.