Etola-Yhtiöt valitsi Procompin

Etola-yhtiöt on suomalainen perheyritys, joka muodostuu noin 30 keskenään tiiviissä yhteistyössä toimivasta erikoisliikkeestä. Yhtiöiden kokonaisliikevaihto oli vuonna 2008 n. 400 MEUR ja henkilöstömäärä on noin 1 500. Yhtymän päätoimialat ovat teollisuuskumit, -muovit, -teipit, johdintarvikkeet, työsuojelutuotteet, tiivisteet, kiinnitystarvikkeet ja hydrauliikka.

Procomp Solutions Oy:n ja Etola-yhtiöiden yhteistyö alkoi keväällä 2009, kun Etola-yhtiöt haki kokonaisvaltaista ratkaisua työajanhallintaan. Asiakkaan kannalta oli erittäin tärkeää saada osa palkanlaskentaprosessista sähköistettyä ja esimiehille helppokäyttöinen työkalu työvuorosuunnitteluun. Vastaus haasteisiin oli Aikajana. Kristiina Kirkinen Etola Oy:n palkanlaskennasta kertoo:

”Kun konsernin kasvamisen myötä palkanlaskennan automatisointi tuli ajankohtaisemmaksi niin aloimme kartoittaa vaihtoehtoja. Varsinainen yhteistyö Procompin kanssa alkoi 2009 vuoden alussa. Määrittelypäivä pidettiin maaliskuussa ja koulutukset alkoivat toukokuussa. Talousmyymälöiden työvuorojen suunnittelu alkoi siten kesäkuun alussa ja ensimmäiset palkkasiirrot toteutettiin heinäkuussa. Oy Pameto Ab:n tuotannon tarpeisiin räätälöitiin metallin työehtosopimusta noudattava laskenta elo-syyskuussa 2009. Metallin ensimmäiset kahden viikon palkat laskettiin lokakuun alussa.”

Aikajanan avulla on paljon rutiininomaista käsityötä jäänyt pois ja samalla on vähennetty virheitä. Nyt esimiehet suunnittelevat työvuorot Aikajanalla, tapahtumaleimaukset verrataan kulunvalvontajärjestelmistä saatuun tietoon ja esimiesten tarkastamasta aineistosta toimitetaan palkkajärjestelmään palkkalajeittain eritelty aineisto.

”Aikajana tarjoaa hyötyä niin monelle osa-alueelle. Toiminnan tehostuminen on näkynyt niin myymälässä kuin palkanlaskennassa. Sähköinen tuntiraportointi poisti tuntilappujen kirjoittamisen ja palkanlaskennasta käsin tallennuksen”, kertoo Kirkinen.

”Tarvitsimme myös apua tasoitusjaksojen tehokkaampaan ja helpompaan hyödyntämiseen. Aikajanan lainausominaisuudella saimme myös välineen hallinnoida pääkaupunkiseudulla kiertävien henkilöiden työvuoroja eri myymälöiden kesken. Unohtaa ei tietenkään voi seurantatiedon saamista niin ketjuyksikössä kuin myymälässä”, jatkaa Kirkinen.

Järjestelmä on asennettu Etolan omaan IT-ympäristöön ja Procomp Solutions tarjoaa Aikajana -järjestelmälle ylläpito-ja helpdesk-palvelut, joiden ansiosta järjestelmä pysyy ajan tasalla ja ongelmatilanteissa löytyy nopeasti ratkaisu.

”Procomp ansaitsee kyllä suuret kiitokset asiakaslähtöisestä palvelusta, sillä ohjelma räätälöitiin juuri meidän tarpeisiimme. Henkilökunta on erittäin ammattitaitoista ja ystävällistä. Apua on aina tarjolla puhelimen tai sähköpostin välityksellä”, päättää Kirkinen.