Reaaliaikainen optimointi

Nopeasti muuttuvat tilanteet kuuluvat olennaisesti tähän päivään. Suunnitelma esimerkiksi seuraavana päivänä ajettavista kuljetuksista saattaakin muuttua jo heti ajopäivän aamuna. Nykyiset tietojärjestelmät mahdollistavat kyllä nopeasti päivittyvän tiedon saamisen, jolloin menestyksen mittariksi tuleekin se, miten hyvin ja nopeasti tuota tietoa pystytään soveltamaan.

Mitä on reaaliaikainen optimointi?

Reaaliaikaisen optimoinnin keskeisenä ideana on se, että suunnitelmia päivitetään reaaliaikaisesti päivän aikana, eli aina kun tulee uusia tietoja esimerkiksi ajoreittiin liittyen. Uudet tiedot voivat viitata uusiin tilauksiin, ne voivat olla peruutuksia tai vaikkapa ruuhkista johtuvia viivästyksiä, hälytystehtäviä, auton rikkoontumisia ym.

Yleensä optimointiohjelmien avulla laaditaan ajosuunnitelma ennusteiden ja/tai tiedettyjen tilausten pohjalta, mutta suunnitelmaan voidaan jättää pelivaraa muutoksia varten. Tällöin optimointiohjelmissa oleva aikaseuranta voi vielä saman päivän aikana vastaanottaa jostain mobiililaitteesta suoraan tulevaa informaatiota muutoksista.  Esimerkiksi uuden tilauksen saapuessa, optimointi pysäytetään, lukitaan sen hetkinen ratkaisu, lisätään uusi tilaus parhaimmalle reitille ja optimoidaan ratkaisu uudestaan niin, että jo toteutuneita tapahtumia ei muuteta.

Reaaliaikaisen optimoinnin haasteet

Tällä hetkellä reaaliaikaisen optimoinnin haasteena on se, että optimoinnin tulisi tapahtua erittäin nopeasti ja että päivityksiä kyettäisiin tekemään riittävän nopeasti muutosten tahdissa. Tällöin ei riitä enää pelkkä laskentateho vaan myös optimoinnissa käytettävien algoritmien tulee olla tehokkaita.

Tämä aihe on itse asiassa keskeinen tutkimusteema eräässä meneillään olevassa TEKES-hankkeessa, jota Procomp Solutions on koordinoimassa. Tulevaisuuden optimointimallit -hankkeen tuloksista tullaan pian julkaisemaan artikkeli, joka käsittelee optimaalisten ennakointistrategioiden tekemistä epävarmassa ympäristössä toimimiseen sekä tarkastelee optimoidun tiedon arvoa.

Reaaliaikainen optimointi vastaa käytännön tarpeisiin

Käytännössä hyvin monet päivittäiset toiminnot niin kuljetusyrityksissä kuin julkisen sektorin kuljetuksissa ja palveluissa ovat luonteeltaan reaaliaikaisia. Optimointiin pohjautuva reaaliaikainen suunnittelu mahdollistaa välittömän reagoinnin muutoksiin ja jopa sillä tavalla, että samalla pystytään sanomaan milloin ja millä kustannuksilla tilaus kyetään hoitamaan tai sitten ilmoittamaan, jos tilausta ei ylipäätään voida ottaa vastaan sillä hetkellä.

Selvitä optimoinnin tuomat mahdollisuudet juuri sinun tapauksessasi