Osaamisen huomioiminen – miten se liittyy työajanhallintaan?

Työntekijöiden osaamisen huomioinen on tietyillä aloilla suorastaan kriittistä työvuorojen suunnittelun kannalta. Miten työntekijöiden osaamistietoa pystytään hallitsemaan tehokkaasti?

Oikea henkilö paikalle oikeaan aikaan

Osaamisen huomioiminen on tärkeä osa työajanhallintaa jokapäiväisiä tehtäviä suunniteltaessa.  Työvuorosuunnittelijalla tulee olla riittävä tieto työntekijöiden osaamisesta, jotta hän osaa varata paikalle sellaisen työntekijän, joka on paitsi vapaa tulemaan töihin, mutta jolla on myös kyseiseen työtehtävään tarvittavaa osaamista. Esimerkiksi ravintola-alalla osaamisen merkitys korostuu.

Miten osaamistietoa hallitaan?

Osaamistiedon tehokasta hallintaa tarvitaan erityisesti sellaisissa yrityksissä ja organisaatioissa, joissa käytettävän työvoiman määrä on niin suuri, ettei jokaisen henkilökohtaisia osaamisalueita ja taitoja voi mitenkään muistaa ulkoa. Monilla aloilla työvuorosuunnittelija ei ole koskaan edes tavannut varsinaisia työntekijöitä.

Työvuorojen suunnittelua tekemistä helpottaakin huomattavasti se, että tarvittava osaamistieto ja vaikkapa hygieniapassien, EA-kurssien voimassaoloaika saadaan jäsennetysti saman ohjelman kautta, jonka avulla työvuorot muutenkin suunnitellaan ja raportoidaan.

Osaamistiedon saatavuus ja hallinta luonnollisesti korostuu niillä aloilla, joilla työtehtäviin kuuluu paljon erityistehtäviä.

Olennaista tietoa rekrytoinnin ja koulutuksen kannalta

Pitkällä tähtäimellä työntekijöiden osaamisen huomioimisesta on merkittävää etua myös uuden henkilöstön rekrytoimisen kannalta: tiedetään mitä osaamista on jo saatavilla sekä millaista osaamista vielä tarvitaan ja kuinka paljon. Tästä syystä ajantasainen tilanne henkilöstön osaamisesta olisi siksi hyvä olla aina saatavissa. Ja kun työntekijöiden osaaminen on tiedossa, on helpompi suunnitella heille myös tarvittavaa lisä- tai jatkokoulutusta.

Tarvitsetko lisää tietoa tehokkaasta työajanhallinnasta?

 


Hyviä lukuhetkiä!