Optimointi luo uusia toimintatapoja

Edellisessä artikkelissa totesimme parhaan mahdollisimman toimintatavan löytyvän eri ratkaisuvaihtoehtojen monipuolisesta arvioinnista optimointiohjelman avulla. Tiedätkö mitä paras toimintatapa usein tarkoittaa käytännön työn näkökulmasta?

Nykykäytänteistä pitää uskaltaa päästää irti

Optimoinnilla on aina mahdollista saada aikaan kehitystä, mutta parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen päästään sillä, että työhön liittyvistä nykykäytänteistä uskalletaan luopua uusien edeltä.

Jos kaikki halutaan tehdä niin kuin aina ennenkin, ei optimoinnille luonnollisestikaan jää niin monia ratkaisuvaihtoehtoja arvioitavaksi. Tällöin vaarana on se, että se kaikista parhain ratkaisu jää kaikkien niiden arvioimattomien ratkaisuvaihtoehtojen joukkoon.

Alussa muutos pelottaa aina

Nykykäytänteistä irti päästäminen ei kuitenkaan käytännössä ole aina niin helppoa. Muutokset totuttuihin toimintatapoihin aiheuttavat aina jonkinlaista hetkittäistä pelkoa tai ahdistusta. Se on meille ihmisille ihan normaali reaktio.

Jos ja kun optimoinnille annetaan vapaat kädet muuttaa nykyisiä käytäntöjä, se johtaa lähes väistämättä ainakin lievään muutosvastarintaan aluksi. Tällöin tulee kuitenkin muistaa se, että lievä ahdistus tai ärsytys kyllä loppuu siinä vaiheessa, uudet rutiinit ovat kehittyneet ja sulautuneet työn arkeen. Hyvin pian saatetaankin jo hämmästellä sitä, että miksi ihmeessä näitä asioita ei ole tehty tällä tavalla jo aiemmin.