Onko kuntasi koulukuljetusten toteutus solmussa?

Koulujen alkaminen elokuussa on tuonut koulukyyditykset taas osaksi liikennettä. Yle uutisten mukaan koulukuljetukset ovat monissa suomalaisissa kunnissa kuitenkin jollain tavalla solmussa näin syksyisin. Mistä löytyy apu haastavan koulukuljetusvyyhdin avaamiseksi?

Koulukuljetusten suunnittelu on haastava tehtävä

Hyvin usein uuden kouluvuoden alussa mediassa on tuotu esille erilaisia haasteita koulukuljetuksiin liittyen. Tämäkään syksy ei tee poikkeusta, sillä Yle uutiset raportoivat jälleen koulukuljetusten toteutuksen olevan solmussa useammassakin suomalaisessa kunnassa.  Esimerkiksi Raaheen viime vuonna liittyneessä Vihannissa koulukuljetusten aikataulut eivät olleet selvillä vielä pari viikkoa koulujen alkamisen jälkeenkään.

Syy takkuileviin koulukuljetuksiin on kuitenkin varsin yksinkertainen: koulukuljetusten suunnittelutyö on erittäin haastava tehtävä. Toimivan, turvallisen ja lisäksi myös kustannustehokkaan kuljetussuunnitelman aikaansaamiseksi on suunnittelussa kyettävä huomioimaan niin monia eri tekijöitä, että niiden kaikkien hallitseminen pelkän kynä-paperi -metodin avulla on sula mahdottomuus.

Jos koulujen lukujärjestyksetkin saadaan vasta kesän loppupuolella, on kuljetussuunnitelman tekijällä äärimmäisen haastava tehtävä saada edes jollain tavalla toimivaa kuljetussuunnitelmaa aikaiseksi koulujen alkuun mennessä. Alkusyksy joudutaankin usein ajamaan turhan isolla kalustolla, mikä puolestaan nostaa koko vuoden kuljetuskustannuksia – ja juuri kustannuksissa pitäisi pystyä säästämään.

Mitä kunnissa voitaisiin tehdä koulukuljetusten suunnittelutyön tehostamiseksi?

Koulukuljetusten suunnittelutyön haasteena

  • pitkät välimatkat
  • lait ja säännökset
  • tilaus- ja reittiliikenteen yhteensovittaminen
  • korkeat polttoainekustannukset
  • myöhään laaditut lukujärjestykset

Aikaista lukujärjestysten laadintaa ja hanki tehokas suunnittelutyökalu

Koulukuljetusten suunnittelu voidaan tehdä heti sen jälkeen, kun lukujärjestykset seuraavalle lukuvuodelle tai -kaudelle ovat valmiina. Yksi keino tehostaa koulukuljetusten suunnittelua on siis aikaistaa lukujärjestysten laadintaa. Mikäli sama suunnittelija vastaa kunnan kaikkien koulujen kuljetussuunnittelusta, on tärkeää, että kaikki koulut noudattavat samaa aikataulua lukujärjestysten valmistumisen suhteen.

Toinen keino tehostaa koulukuljetusten suunnittelua on hankkia siihen tarkoitettu työkalu, joka käytännössä tarkoittaa kuljetussuunnitteluun erikoistunutta ja optimoinnin mahdollistavaa tietokoneohjelmistoa. Ohjelmiston avulla kuljetuksille pystytään löytämään optimaalisin toteutustapa haluttujen kriteerien puitteissa (oikea-aikaisuus, turvallisuus, kustannustehokkuus).

Koulukuljetusten optimointiohjelmiston ansiosta kuljetussuunnittelulle saadaan selkeämmät raamit ja itse kuljetuksille kustannustehokkaampi toteutustapa – turvallisuudesta tinkimättä. Lisäksi, kun tarvittavat tiedot ovat kasassa, ohjelmisto laskee optimaalisimman suunnitelman varsin nopeasti ja suunnitelma voidaan myös helposti tehdä uudestaan tarpeen niin vaatiessa (esim. jos oppilaita muuttaa uusille alueille jne.). Optimoitu kuljetussuunnitelma toimii myös hyvänä pohjana kuljetusyrittäjien kilpailuttamiselle.

Lue lisää koulukuljetusten optimoinnista

Onko tavoitteenasi tehostaa koulukuljetusten suunnittelua sekä varmistaa parhaan mahdollisen kuljetussuunnitelman löytyminen? Tutustu koulukuljetusten optimointiin oheisen asiantuntijaoppaan avulla. Oppaassa annetaan myös konkreettisia vinkkejä koulukuljetusten suunnittelutyöhön.