Vähemmän laitoshoitoa, enemmän palvelua

Suomen odottaessa sote-uudistusta terveydenhoitopiireissä ihmetellään, kuinka kansalaisten terveyspalvelut hoidetaan jatkossa. Ripeät kaakkoissuomalaiset ovat jo ottaneet monta askelta kohti joustavia käytäntöjä rakentaessaan palveluverkostoja, jotka palvelevat alueen asukkaita mahdollisimman tehokkaasti, mutta laadusta tinkimättä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on onnistunut siinä, mitä moni vasta tavoittelee. Hoitotulokset ovat parantuneet ja kustannukset pienentyneet, kun laitoshoitoa on purettu ja samalla on voimakkaasti kehitetty kotiin vietäviä ja kotona asumista tukevia palveluja, kuntoutusta sekä sähköisiä asiointipalveluja. Avainsanoja ovat olleet oikea-aikainen palveluohjaus, palvelu- ja hoidontarpeen arviointi sekä moniammatillinen yhteistyö.

IT-palvelupäällikkö Mika Mitikka kertoo, että yhteistyö oululaisen Procompin kanssa on ollut luonteva osa Eksoten määrätietoista työtä, jolla tähdätään edelleen terveyspalveluiden monipuoliseen parantamiseen. ”Kun yhdistimme Imatran Vuoksenniskan kotihoitoyksikön Ruokolahteen, halusimme testata, millaisia ratkaisuja Procompin strateginen optimointi voisi meille tarjota”, Mitikka kertoo. ”Kun laitoshoitoa puretaan, kotihoito on aivan uudenlaisten haasteiden edessä. Tiimien rakenne on tärkeässä roolissa. Me korostamme vastuuhoitajuutta, koska haluamme tarjota parempaa palvelua kotihoidon asiakkaille. Hoitajat eivät saa vaihtua jatkuvasti.”

Työntekijänäkökulma on kaikissa Eksoten uudistuksissa tärkeässä roolissa. ”Kun työntekijä voi vaikuttaa omaan työhönsä, se parantaa motivaatiota ja luo yhteisöön me-henkeä. Ja juuri vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä haemme myös Procompin avulla. Kesän jälkeen näemme, millaisia tuloksia olemme saaneet”, Mika Mitikka sanoo.