Näin hyödynnät optimointia kuljetusyrityksissä

Kuljetusten optimoinnissa on tutkitusti todistettu 40 % säästöpotentiaali. Mitä monipuolisemmin optimointia hyödynnetään kuljetusyritysten toimintojen ja palveluiden suunnittelussa, sitä enemmän on mahdollista saada aikaiseksi kustannussäästöjä käytännössä.

Kuljetusten optimoinnissa voidaan huomioida monia osatekijöitä

Reittien optimointi on varmasti kaikista selkein ja yleisin teema kun puhutaan kuljetusten optimoinnista. Sen lisäksi kuljetusten optimoinnissa voidaan huomioida muun muassa:

  • Kaluston käyttö
  • Tarpeet investoinneille
  • Työajan suunnittelu
  • Ajoneuvojen lastaaminen
  • Terminaalien sijoittelu
  • Muuttuvat tilanteet

Resurssien optimoinnissa piilee merkittävä säästöpotentiaali

Resurssien optimoinnissa on merkittävä säästöpotentiaali kuljetusyrityksille, sillä sen avulla pystytään määrittämään millaisella kalustolla yrityksen kannattaa ajaa. Tämän lisäksi optimoinnilla pystytään arvioimaan kuinka moneen autoon kannattaa asentaa trukki, nostolaite, sivuovet ym., mikä helpottaa erilaisten koneiden ja laitteiden hankintapäätösten arviointia. Lisäksi, kun halutaan selvittää mitä hyötyä reaaliaikaisesta GPS-tiedon saamisesta on toimintojen tehokkuuteen, tai mitä käytännön hyötyjä esimerkiksi RFID-investoinneista, on optimointiohjelma yksi parhaimmista työkaluista kuljetusyrityksille.

Autojen ja kaluston käytön lisäksi optimointiohjelman avulla pystytään laskemaan, kuinka paljon tarvitaan henkilökuntaa ja esimerkiksi missä kuljettajien kannattaa majoittua. Työajan optimoinnissa pystytään lisäksi huomioimaan, miten kukakin kuljettaja työaikansa käyttää, mitä reittejä ja mihin aikaan he ajavat, työaikaan liittyvät lait ja säännökset sekä vieläpä kuljettajien toiveet ja osaaminen.

Apua toimintakonseptien hinnoitteluun

Optimointia voidaan hyödyntää myös erilaisten toimintakonseptien ja niiden hinnoittelun arviointiin. Laskemalla esimerkiksi millaisilla kustannuksilla eri aikaikkunoissa tapahtuvia toimituksia on mahdollista toteuttaa, saadaan optimaaliset esimerkit, joita sitten voidaan käyttää hinnoittelun pohjana. Toisaalta, optimoinnilla on myös mahdollista laskea, mitä hyötyä olisi yhteistyöstä esimerkiksi toisen kuljetusyrityksen tai junakuljetuksen kanssa.

Haluatko tietää millaisia säästöjä optimointi tuo sinun organisaatiollesi?