Mitä voidaan optimoida?

Olipa kyseessä esimerkiksi reittien, aikataulujen, työaikojen tai vaikkapa varastotilojen käyttöön liittyvien suunnitelmien tekeminen, on optimointi tehokas työkalu, jonka avulla pystytään huomioimaan käytännön toteutusten tehokkuus ja kannattavuus. Optimointia voidaan yleisesti ottaen hyödyntää melkeinpä mihin tahansa suunnittelutilanteeseen, mutta mihin muuhun optimointi soveltuu?

Optimointia voidaan hyödyntää eri tasoilla

Optimointia voidaan hyödyntää niin operatiivisella, taktisella kuin strategisellakin tasolla. Ajatellaanpa esimerkiksi logistiikan alaa: Kun operatiivisella eli päivätasolla optimoidaan millainen lastauslaite tai kuski mihinkin autoon laitetaan, pohditaan taktisella tasolla kaluston käyttöä viikoiksi tai kuukausiksi eteenpäin. Strategisella tasolla suunnitellaan sitten jo esimerkiksi terminaalien käyttöä ja sijoittamista, tuotannollisia tekijöitä tai esimerkiksi jakeluverkostoa. Optimoinnilla saavutettavien hyötyjen sekä säästöpotentiaalin suuruus vaihtelee eri tasoilla ja ongelmatyypeissä. Näin ollen parhaimman mahdollisimman tuloksen saa sillä, mitä useammilla tasoilla optimointia on osattu hyödyntää.

Optimointi auttaa kehittämään strategiaa

Usein unohdetaan, että optimointia voi käyttää myös muuhun kuin itse toiminnan suunnitteluun.  Sillä voi myös esimerkiksi tunnistaa toiminnan pullonkauloja, arvioida teknisten ratkaisujen tai investointien tuomaa hyötyä tai arvioida vaihtoehtoisia toimintamalleja ja strategioita esimerkiksi koko yrityksen toiminnalle. Optimointia voi myös käyttää kilpailutuksen pohjana, määrittämään millaisia kokonaisuuksia kannattaa ulkoistaa ja miten. Optimointi voi siis olla merkittävä kilpailuetu joko yksittäisen yrityksen tai vaikka kokonaisen kunnan toiminnassa.

Optimoinnin sovellusalueita

Optimoinnin tärkeimmät ja ensisijaiset sovellusalueet ovat taloudessa, teollisuudessa ja energiasektorilla, mutta sitähän voi hyödyntää vaikka laskiessa mitä osakkeita kannattaa ostaa pörssistä. Näiden lisäksi optimointia on mahdollista hyödyntää esimerkiksi

  • Koneiden ja laitteiden käytössä (esim. hissien käyttö määritellään optimoinnilla)
  • Maa- ja metsätalousalalla
  • Eri kuljetusmuotojen hyödyntämisessä (laivat, lentokoneet, junat ym.)
  • Biologian alalla
  • Tietoliikenteen suunnitteluprosesseissa sekä käytännön toteutuksissa

Mitkä yrityksesi prosessit kaipaavat optimointia?