Mitä optimointi on?

Optimointi tarkoittaa kaikessa lyhykäisyydessään parhaimman tai optimaalisimman ratkaisun etsimistä ja sen löytämistä. Optimoinnin avulla käytössä olevien resurssien hyödyntäminen voidaan suunnitella mahdollisimman toimivaksi ja kustannustehokkaaksi.

Esimerkiksi logistiikan alalla parhaimman tai optimaalisimman toimintaperiaatteen löytyminen mahdollistaa paitsi merkittäviä taloudellisia säästöjä, mutta sen avulla voidaan myös pienentää ympäristökuormitusta, vähentää ruuhkia ja lisätä liikenneturvallisuutta. Optimoinnin hyödyt voivat siis olla hyvin moninaisia, mikä ehdottomasti lisää optimoidun palvelun kilpailukykyä markkinoilla.

Miten optimointi tapahtuu?

Käytännössä optimointi perustuu eri ratkaisuvaihtoehtojen älykkääseen ja automaattiseen arviointiin tietokoneen avulla. Optimointiprosessi käydään tarkemmin läpi tässä lähiviikkojen aikana, mutta pääperiaatteessa prosessi etenee siten, että ensin määritellään mitä halutaan optimoida (kustannuksia, palvelutasoa, luotettavuutta, toimitusaikaa, tai näiden yhdistelmiä, jne.), jonka jälkeen tiedot käytettävissä olevista resursseista ja niiden kustannuksista sekä tiedot erilaisista muuttujista (esim. työaika- tai reittirajoitukset) syötetään optimointiohjelmaan. Ohjelma käsittelee tietoja sekunnin murto-osista tunteihin, riippuen ongelman koosta ja vaikeudesta, jonka jälkeen ohjelman antamat tulokset validoidaan, raportoidaan ja lopulta hyväksytty suunnitelma viedään käytäntöön testattavaksi.

Todistettavaa hyötyä käytäntöön

Optimointiohjelmistojen avulla tuotetut ratkaisuvaihtoehdot ja toimintasuunnitelmat ovat käytännön tasolla luotettavia ja tästä on todisteena se, että optimoitujen palvelujen toimituksessa on pystytty mittaamaan jopa reilusti yli 20 prosentin kustannussäästöjä eri toimialoilla. Tutustu lukuisiin optimoinnista tehtyihin tutkimuksiin vaikkapa verkkosivuillamme ja lue lisää optimoinnin mahdollisuuksista jatkossa myös täältä blogista.

Tiedätkö, pystyykö yrityksesi hyödyntämään optimointia?