Mitä on älykäs suunnittelu?

Suomen lyhyen aikavälin kilpailukyky on viime vuosina heikentynyt sekä kustannusten nousun että talouden rakennemuutosten takia. Talouskasvun ja kilpailukyvyn uudelleen kasvattamiseen on olemassa yksinkertaisesti kaksi keinoa – työn määrän tai työn tuottavuuden kasvattaminen. Viime aikoina onkin tehty päätöksiä ja puhuttu paljon muun muassa työpäivien pidentämisestä ja eläkeiän nostamisesta. Miten työn tuottavuutta ja tehokkuutta voisi parantaa muuten kuin työaikaa kasvattamalla? Voisiko ratkaisu löytyä toiminnan älykkäästä suunnittelusta?

Älykäs suunnittelu käytännössä

Älykkään suunnittelun tavoitteena on toiminnan tehostaminen järkevällä työajan tai esimerkiksi reittien suunnittelulla.  Tarkoituksena on käytännössä suunnitella asioita niin, että työtehtäville saadaan tekijöitä, eikä päinvastoin. Suunnittelun lähtökohtana toimivat siis työt tai esimerkiksi tilaukset ja tehtävät, eivätkä resurssit.

Tätä suunnittelutyötä hoidetaan älykkäällä tietokoneohjelmistolla, jonka avulla pystytään selvittämään ja tuomaan optimiratkaisu hyvin laajoihin ja kompleksisiin ongelmiin, joita inhimillisellä suunnittelulla ei yksinkertaisesti pystytä ratkaisemaan. Edes tuhannet työntekijät tai suuret määrät muuttujia eivät ole esteenä tälle suunnittelutyölle. Tällaisia muuttujia voivat olla esimerkiksi työaikalainsäädäntö, vaadittu osaaminen, vaihteleva resurssitarve sekä liikkumiseen paikasta toiseen liittyvät muuttujat.

Mitä älykkäällä suunnittelulla voidaan saavuttaa?

Älykäs suunnittelu ottaa huomioon niin työntekijöiden erilaiset koulutustaustat, kyvyt kuin asiakkaiden tarpeet ja sijainnin, ja antaa näiden pohjalta mahdollisimman tehokkaan suunnitelman töiden hoitamiseksi. Näin ollen työntekijöiden ei tarvitse kärsiä kiireestä tai toisaalta toimettomuudesta, asiakasjonot eivät pääse kasvamaan ylipitkiksi ja työtehtävät tulevat hoidettua mahdollisimman tehokkaasti, asiakasajasta tinkimättä. Tehokkaasta ja älykkäästä suunnittelusta hyötyvät siis niin tietotekniikkaa hyödyntävä yritys, sen työntekijät kuin asiakkaatkin.

Älykkäällä suunnittelulla pystytään myös suunnittelemaan useiden seuraavien viikkojen työvuorot, tehtävät ja reitit etukäteen, mutta suunnittelutyö onnistuu organisaation tai työn näin vaatiessa myös päivätasolla ja nopeallakin syklillä.

Haluatko lisätietoja?

Meillä on kokemusta useista eri projekteista, joissa älykkäällä suunnittelulla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä sekä kymmenien prosenttien kasvua työn tehokkuudessa.

Mikäli haluat kuulla, millaisia käytännön tuloksia älykkäällä suunnittelulla on saatu aikaiseksi, ota meihin yhteyttä!