Mitä hyötyjä optimoinnilla saavutetaan?

Optimoinnilla on useita eri hyötyjä niin taloudellisesta kuin laadullisesta näkökulmasta. Talouselämän kilpailu tietysti painottaa siitä saatavien kustannussäästöjen merkitystä, mutta optimoinnilla saavutettavat laadulliset hyödyt ovat vähintäänkin aivan yhtä merkityksellisiä.

Kustannussäästöt ovat optimoinnin merkittävin hyöty

Kustannussäästöt koostuvat yleensä useista eri tekijöistä, jotka tukevat toisiaan säästöjen tuojina. Esimerkiksi reittioptimoinnissa tavoitteena on saada lyhennettyä yleensä ajetun kokonaismatkan pituutta ja kun näin tapahtuu, pystytään leikkaamaan myös polttoainekustannuksissa. Lisäksi saadaan pienennettyä kuljettajien työaikaa, kaluston käyttöä ja kulumista sekä pystytään ylipäätään paremmin suunnittelemaan kaluston ja kuljettajien tarvetta. Optimoinnilla saavutetuista kustannussäästöistä on olemassa lukuisia raportteja, selvityksiä ja tieteellisiä tutkimuksia ja niihin kannattaa tutustua esimerkiksi sivustollamme.

Optimointi mahdollistaa laadun parantumista

On tärkeää muistaa, että optimoinnin hyödyt eivät rajoitu pelkästään taloudellisiin säästöihin vaan sen avulla saadaan aikaiseksi myös tärkeää laadullista kehittymistä. Toiminnan tehostumisen myötä voidaan vaikuttaa merkittävästi muun muassa työntekijöiden työssä jaksamiseen, ympäristön kuormituksen vähentymiseen, liikenneturvallisuuden lisääntymiseen sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Laadulliset hyödyt tukevat ilman muuta myös kustannussäästöjen syntymistä, sillä pitkällä tähtäimellä esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointi tai asiakastyytyväisyys lisää yritystoiminnan kannattavuutta vielä entisestään.

Esimerkkejä optimoinnilla saavutettavista hyödyistä

  • Tarvittavan suunnittelutyön ja hallinnon kustannusten pienentyminen
  • Resurssien käyttöasteen parantuminen
  • Ympäristön kuormituksen pienentyminen ja ympäristövaikutusten analysoinnin edistäminen
  • Asiakkaiden palvelukyvyn parantuminen
  • Inhimillisten virheiden vähentyminen
  • Työskentelyolosuhteiden parantuminen
  • Yritysyhteistyön helpottuminen
  • Kustannusvaikutusten analysoinnin täsmentyminen

Millaisia hyötyjä optimointi mahdollistaa sinun yrityksellesi?