Logistiikan optimointi – keino tehostaa vientiä

Suomessa on pitkät etäisyydet, jonka takia tehokas logistiikka on haastavampaa kuin monissa muissa maissa. Jotta Suomen vienti saadaan toimimaan myös tulevaisuudessa, on entistäkin tärkeämpää saada tavarat satamiin ja laivoihin mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Koko toimitusketjun optimointi on avain menestykseen

Tehokkaassa logistiikan järjestelyssä pelkkä kuljetusreittien optimointi ei riitä. Yksittäisten osatekijöiden optimoinnin sijaan, olisi tärkeää tarkastella koko ketjun toimivuutta. Toimitusketjun optimointi tulisi tehdä yhtenä kokonaisuutena, jolloin mahdollisimman moni osatekijä saataisiin sisällytettyä lopulliseen suunnitelmaan. Tällä tavalla suunnitelmasta saadaan mahdollisimman kustannustehokas. Optimoimalla samalla kertaa koko toimitusketju, saadaan myös lisää läpinäkyvyyttä eri toimijoiden kesken.

Keskeisiä toimitusketjun osa-alueita

Logistiikan optimoinnissa pystytään tosiaan optimoimaan paljon muutakin kuin pelkät kuljetusreitit. Keskeisiä, mutta usein unohdettuja osa-alueita ovat:

  • Ajoneuvojen lastaus: Kun tavaroiden paikat määritellään optimaalisesti, ajoneuvoon on mahdollista lastata jopa kymmeniä prosentteja enemmän tuotteita.
  • Lastauslaitteen liikkeet: Optimoimalla esimerkiksi trukin liikkeet, säästetään työajan lisäksi myös rekan tai junan odotusaikaa ja kustannuksia.
  • Lastausjärjestys: Kun lastausvaiheessa on jo valmiiksi tiedossa, mihin tuotteet satamassa sijoitetaan, pystytään tuotteet lastaamaan junaan niiden optimaalisille paikoille. Tällä tavalla lastin purkaminen satamassa tapahtuu nopeammin ja tehokkaammin.
  • Satamaoperaatiot: Optimoinnin avulla pystytään suunnittelemaan tavaroiden liikuttelua satamien sisällä sekä tehostamaan lastaus- ja purkamisoperaatioita. Myös työajan optimoinnin avulla saadaan aikaiseksi säästöjä.
  • Varasto-operaatiot: Varastojen ja terminaalien sisällä on vastaava tilanne kuin satamissa. Optimoinnilla on jo osoitettu olevan merkittävä, useiden kymmenien prosenttien säästöpotentiaali tällä sektorilla.

Eri kuljetusmuotojen yhteiskäyttö tulisi huomioida

Suomessa tavarat kulkevat pääasiassa teitä pitkin. Junien osuus tavaraliikenteestä on ollut vähäistä, mihin on vaikuttanut paljolti junien luotettavuus- ja aikatauluongelmat sekä toimivien toimintamallien puuttuminen. Optimoinnin avulla näihin asioihin olisi mahdollista saada merkittäviä parannuksia.

Sama pätee myös laivojen ohjaamiseen. Nykyisin ei esimerkiksi ole saatavilla tietoa siitä, milloin eri laiturit ovat satamassa vapaina, jonka takia laivat usein joutuvat odottamaan pitkiäkin aikoja päästäkseen satamaan. Tämä pahimmillaan maksaa satoja tuhansia euroja per laiva, per päivä! Jos laituripaikkojen allokointi optimoitaisiin, voitaisiin optimoida laivojen reitit ja aikataulut, jota kautta voitaisiin optimoida maakuljetusoperaatioiden ajoitus, varastointi, lastausoperaatiot jne., että ne osuvat kaikki yhteen. Yhdessä noista tekijöistä saadaan ketju, mikä mahdollistaa tehokkaan logistiikan ja viennin lisäämisen.

Kiinnostuitko logistiikan optimoinnin mahdollisuuksista?