Koulukyydit – mikä avuksi kustannusten hallintaan?

Perusopetuslain mukaan oppilaille, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä, on järjestettävä ilmainen koulukyyditys. Pienille oppilaille tärkeä ja ilmainen kyyti ei kuitenkaan ole kunnalle ilmainen. Mistä siis löytyy kunnille apua koulukyydityksistä aiheutuvien kustannusten hallintaan?

Haasteet koulukuljetusten toteutuksessa

Koulukuljetusten suunnittelupaletti pitää sisällään monia muuttuvia tekijöitä. Niissä pitäisi pystyä huomioimaan koulujen alkamis- ja päättymisajat, laissa säädetyt kyydissäolo- ja odotusajat, kaluston kapasiteetti, tilaus- ja reittiliikenteen yhdistäminen ja kuljetusten turvallisuus. Ja juuri kun saadaan aikaiseksi sellainen suunnitelma, että kaikki oppilaat saadaan ajoissa kouluun, alueelle muuttaakin pari uutta oppilasta, jolloin pahimmassa tapauksessa koko suunnitelma menee uusiksi.

Kustannukset ovat pois muista kuntalaisille tärkeistä palveluista

Rahoitus koulukuljetusten järjestämiseen lohkaistaan yleensä kuntien sivistystoimen budjetista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kuljetuksiin menevät kustannukset ovat pois kirjastoista, kouluista ym. muista kuntalaisille tärkeistä palveluista. Ei siis ole ihmekään, että kuljetuksissa halutaan ja pitäisikin pyrkiä säästämään.

Tehokas suunnitelma – pienemmät kustannukset

Tehokas toteutussuunnitelma on avain koulukuljetusten kustannusten hallintaan. Hyvässä kuljetussuunnitelmassa on huomioitu muun muassa:

  • optimaaliset reitit
  • kaluston kapasiteetti
  • kunnan kaikki eri oppilaitokset
  • koulukuljetusten yhdistäminen kunnan eri palvelukuljetuksiin.

Kaikkien yllämainittujen tekijöiden huomioiminen voi olla haasteellista pelkän seinälle kiinnitetyn kartan ja nuppineulojen avulla. Kuljetusten suunnitteluun tehdyt optimointiohjelmat ovatkin korvaamaton apu kustannustehokkaan suunnitelman luomisessa.

Apua koulukuljetusten suunnitteluun

Lataa maksuton koulukuljetusten pikaopas. Opas vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten koulukuljetukset ovat toteutettu ideaalitilanteessa?
  • Miten optimointi vastaa koulukuljetusten toteutuksessa oleviin haasteisiin?
  • Mitä tietoa koulukuljetusten optimointiin tarvitaan?