Koulukuljetusten optimointi ja sen tulokset käytännössä

Tiesitkö, että kunnallisten kuljetuspalveluiden optimointia ja siitä saatavia tuloksia tarkastellaan koko ajan sekä käytännössä että tieteellisten tutkimusten avulla? Tässäpä on tiivistelmää eräästä tutkimuksesta, jossa myös koulukuljetusten optimointi oli yhtenä osa-alueena.

Koulukuljetusten optimointi osana post doc -tutkimushanketta

Jyväskylän yliopistossa toteutettiin post doc -tutkimushanke ” Kuntien logististen operaatioiden tehostaminen optimoinnin avulla” vuosina 2006–2007. Tutkimushankkeen tavoitteena oli tunnistaa ja analysoida, millaisia mahdollisia optimoinnin kohteita kunnallisalalla löytyy liittyen erityisesti kuljetuksiin ja liikkuviin palveluihin. Koulukuljetusten optimointi oli yksi osa tutkimushanketta.

Case: koulukuljetusten optimointi

Koulukuljetusten optimoinnin osalta tutkimushankkeessa tarkasteltiin Jyväskylän koulujen erityisoppilaiden kuljetuksia. Ennen tutkimushanketta kuljetukset olivat ulkoistettu paikalliselle kuljetusyritykselle ja aluetaksille. Tutkimushetkellä kuljetettavia oppilaita oli yli 250 ja heitä kuljetettiin 18 eri kouluun. Tästä kokonaisuudesta muodostui noin 600 000 euron vuosittaiset kustannukset.

Lähtötietojen perusteella optimoinnissa tarkasteltiin kaikkia kouluja, oppilaita ja kuljetuksia yhtenä kokonaisuutena. Huomioon otettiin myös tarkat koulujen alkamis- ja päättymisajat sekä kuljetukset iltapäivähoitopaikkoihin ym. Suunnittelutehtävä oli varsin monimutkainen, sillä useat reitit kulkivat kaupungin alueella.

Optimointiohjelman avulla tehdystä reittisuunnitelmasta pystyttiin havaitsemaan, että perinteiset maantieteelliset alue- tai tehtäväjaot eivät ole optimaalisia. Tarkkojen aikataulujen huomioonottaminen ilman optimoinnin tukea tekee suunnittelusta myös hyvin haastavaa ja aikaa vievää.

Tutkimuksen tuloksena havaittiin että optimointiohjelman avulla tehdyssä reittisuunnitelmassa saatiin aikaiseksi jopa 48 % säästöä kilometrien suhteen.

reittien optimointi1-resized-600

Kuva 1: Optimointiohjelma laskee reittisuunnitelman automaattisesti siihen syötettyjen lähtötietojen pohjalta

Johtopäätelmiä tutkimuksen tuloksista

Tutkimushankkeesta saatujen tulosten pohjalta kunnallisten kuljetuspalveluiden toteutuksessa tehtiin seuraavanlaisia havaintoja, jotka kannattaa huomioida myös koulukuljetusten suunnittelussa:

1. Nykyisistä toimintojen jakamisista erillisiin maantieteellisiin alueisiin tulisi luopua.

2. Nykyistä toimintatapaa ei tulisi pitää suunnittelun lähtökohtana.

3. Tehtävien suunnittelua tulisi tehdä koko kunnan tasolla keskitetysti, optimointimenetelmiä ja tietotekniikan ja tietoliikennetekniikan apuvälineitä hyödyntäen.

4. Optimointia tulisi hyödyntää kaikilla eri suunnittelun tasoilla strategisesta operatiiviseen.

5. Toimintojen ja alueiden ulkoistamisen tulisi perustua optimointiin ja myös yksityisen palveluntarjoajan kannalta mahdollisimman optimaalisiin kokonaisuuksiin, ei nykyisin määriteltyihin kokonaisuuksiin.

6. Optimoinnissa tulisi ottaa huomioon sekä tavoiteltu palvelun laatu että sen vaatimat kustannukset.

Tutkimushankkeen aikana tehdyt löydökset ovat edelleenkin hyvin paikkaansa pitäviä kunnallisten kuljetusten tehostamisessa. Jos haluat lukea tarkemmin tästä tutkimuksesta ja kunnallisten kuljetuspalveluiden optimoinnista, lataa siihen liittyvä tutkimusraportti verkkosivuiltamme. Lataus on sinulle täysin maksuton.

Lähde: Optimoinnin hyödyt kunnallisissa kuljetuksissa ja palveluissa. Jyväskylän yliopisto.