Koulukuljetusten optimoinnin hyödyt kunnalle

Etsitkö tehokkaita työkaluja koulukuljetusten suunnitteluun ja toteutukseen? Tiedätkö jo, millaisia hyötyjä koulukuljetusten optimoinnista on kuljetusten toteutuksesta vastaavalle kunnalle?

Optimointi saa aikaan kustannussäästöjä

Kustannussäästöt ovat kunnalle tärkein hyöty koulukuljetusten optimoinnista. Parhaimmillaan säästöt voivat olla jopa 40 % luokkaa. Optimaalisten reittien avulla ajetut kilometrit saadaan pidettyä kurissa, jolloin myös kuljetusten toteutukseen menevät kustannukset luonnollisesti pienenevät.

Kuntien tekemät sopimukset tilausliikennöitsijöiden kanssa ovat yleensä kilometripohjaisia. Mitä enemmän ajettujen kilometrien määrää saadaan vähennettyä, sen parempi se on palvelusta maksavalle kunnalle.

Optimointi tuottaa pohjan kilpailutuksille

Optimointiohjelma tuottamat reittisuunnitelmat ja raportit pystytään suoraan hyödyntämään tilausliikennöitsijöiden kilpailuttamisen pohjana. Tällä tavalla saadaan maksimoitua kilpailuttamisesta saatava hyöty sekä vähennettyä kilpailuttamisen suunnitteluun kuluvaa aikaa.

Optimointi varmistaa kuljetusten turvallisuuden

Koulukuljetusten optimointi mahdollistaa myös laissa säädettyjen määräysten ja sääntöjen tarkan huomioonottamisen sekä tasapuolisen kohtelun oppilaille. Optimoinnin avulla saadaan siis lisättyä kuljetusten turvallisuutta sekä palvelun käytettävyyttä.

Koulukuljetusten optimoinnin hyödyt kiteytetysti

  • Tarvittavan suunnittelutyön ja hallinnon kustannusten pienentyminen
  • Resurssien käyttöasteen parantuminen
  • Ympäristön kuormituksen pienentyminen
  • Vähentää inhimillisiä virheitä
  • Mahdollistaa monipuolisia analyysejä sekä ”mitä-jos” skenaarioita
  • Ratkaisujen ja muutosten vaikutusten visualisointi
  • Tuottaa yksityiskohtaiset toimintaohjeet

Kiinnostuitko koulukuljetusten optimoinnista?

 


Hyviä lukuhetkiä!