Koulukuljetusten kilpailuttaminen – maksimoi kilpailutuksesta saatava hyöty

Koulukuljetusten kilpailuttaminen koetaan monissa suomalaisissa kunnissa turhaksi. Tähän on yleensä syynä paikallisten liikennöitsijöiden vähäinen määrä, jolloin todellista kilpailua ei saada aikaiseksi. Mistä löytyy apu koulukuljetuksista tulevien kustannusten hallintaan, jos kilpailutuksella ei saada tarvittavia säästöjä aikaiseksi?

Koulukuljetukset maksavat miljoonia

Kuntaliitto tutkii parin vuoden välein kuntien koulukuljetuksiin kuluneita kustannuksia.  Edellinen selvitys on tehty vuoden 2011 joulukuussa ja tuon selvityksen mukaan koulukuljetuksiin käytettiin jopa 156 miljoonaa euroa vuoden 2010 aikana. Lue lisää Kuntaliiton tekemästä selvityksestä täältä.

Kilpailutus on yksi keino saada pienenettyä kuljetuksiin meneviä kustannuksia, mutta useissa kunnissa haasteeksi muodostuu käytettävissä olevien liikennöitsijöiden vähäisyys. Tällöin aitoa kilpailua on vaikeaa saada aikaiseksi. Ei siis ole ihmekään, että koulukuljetusten suunnitteluun ja toteutukseen kaivataan lisäresursseja.

Optimointi auttaa löytämään kustannustehokkaat toimintatavat

Koulukuljetusten optimointi on tehokas apu paitsi liikennöitsijöiden kilpailuttamisen tueksi, mutta myös aidon kilpailutuksen puutteesta kärsiville kunnille. Koulukuljetusten optimoinnin tavoitteena on löytää optimaaliset reitit koulukuljetusten toteutukselle, joiden avulla ajetut kilometrit saadaan pidettyä aisoissa. Ja kun ajetut kilometrit vähenevät, pienenevät myös kuljetusten kustannukset.

Optimointiohjelmat laskevat koulukuljetuksille käytössä oleviin resursseihin nähden optimaalisimman toteutustavan. Optimaalisuus voi tässä tapauksessa tarkoittaa kuljetusten turvallisuutta, oikea-aikaisuutta, kustannustehokkuutta tai näiden kaikkien yhdistelmää.

Optimointiohjelman tuottamat reitit ja raportit pystytään hyödyntämään suoraan myös kilpailutusten tukena. Optimointi on siis tehokas työkalu myös kilpailutusten järjestämisessä, sillä optimaalisten reittien avulla pystytään maksimoimaan liikennöitsijöiden kilpailuttamisesta saatava hyöty.

Kiinnostuitko koulukuljetusten optimoinnista?

Lataa maksuton pikaopas koulukuljetusten suunnitteluun, jossa kerrotaan tarkemmin optimoinnin tuomista mahdollisuuksista ja hyödyistä koulukuljetusten suunnittelussa ja toteutuksessa.


Hyviä lukuhetkiä!