Enemmän hoitoaaikaalaatua
vähemmän kiirettästressiäruuhkaa

Tekoälyn ja optimaalisen suunnitelman avulla teet hoitotyön laadukkaammin ja pidät myös työntekijäsi virkeinä.

Muutama hyvä syy optimoida

1. Tunnistat ongelmakohdat ja löydät niille ratkaisut
2. Saat työlistoille toimivan pohjaratkaisun koko kuukaudeksi
3. Suunnitelmaa tarkennetaan päivittäin muuttuviin tarpeisiin
4. Suunnittelutyösi nopeutuu, asiakastyytyväisyys paranee
5. Stressi vähenee, työmotivaatio paranee
6. Tukee toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä

Miten kotihoidon optimointi parantaa hoitotyön laatua?

Lue asiakkaidemme menestystarinoita.

4,6 miljoonaa kotihoitokäyntiä vuodessa

Roosendaalin kotihoito uuden edessä

Kuusamon kotihoidon työvuoro- ja reittisuunnittelu realistiseksi

Oulu optimoi kotihoitoa

Muuttuvat tilanteet hallintaan optimointikonsultoinnilla

Kotihoito on voimakkaassa kasvussa ja palvelun tuottaminen tasalaatuisesti on haastavaa. R² Optimointikonsultointi suunnittelee tiimirakenteet, työajat ja reitit, joilla kotihoito pidetään kustannustehokkaasti korkealaatuisena ja asiakkaat sekä työntekijät tyytyväisinä.

Kotihoidon optimointi

R² Optimointikonsultointi suunnittelee kotihoidon toimintaa pitkällä ja lyhyellä aikajänteellä. Kaiken lähtökohta on hoito- ja palvelusuunnitelmista syntyvä palvelutarve. Optimointiohjelma laskee toteutuskelpoiset reitit siten, että kaikki tarvittavat rajoitteet otetaan huomioon. Samalla saadaan tarkka tieto tiimien ja työvuorojen hoitajatarpeista.

Toteutuneen kirjaamiseen keskittyvän toiminnanohjauksen rinnalla R² Optimointikonsultointi toimii erinomaisena lisänä, sillä sen näkökulma on tulevaisuuden suunnittelussa.

R² Optimoinnin avulla voit määritellä tarkasti aikavälin, jona kunkin asiakkaan luona tulee käydä ja millaista osaamista hoitajilta vaaditaan tilauskohtaisesti.

Kotihoidon rakenteet kuntoon

Kotihoidon optimointi ei tarkoita järjestelmähankintaa. Useissa suomalaisissa kunnissa on saavutettu hyviä tuloksia kotihoidon optimointikonsultaation avulla, kun tiimirakenteet, työajat ja työntekijöiden osaamisvaatimukset on optimoitu.

Optimointikonsultaatio on vuoropuhelua jossa on selvä työnjako. Kotihoito tuottaa optimointi aineiston. R² Optimointi tekee optimointilaskennat. Tuloksista käydään keskusteluja, joihin osallistuvat sekä johto, palveluohjaajat ja kentän väki.

Iso, mutta huomaamaton muutos

Kun arkiaamuista vähennettiin reittejä ja iltaan lisättiin yksi reitti, kokonaisuus toi säästöjä ja tasoitti ruuhkapiikit.

Työntekijöiden palaute puhui puolestaan: älykkäällä suunnittelulla pärjätään päivisin vähemmällä ja tasapainotetaan iltatyön vaihteluja. Palveluohjaajat pitävät vain yllä asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmia, R² Optimointi hoitaa suunnitelman mukaisten työvuorojen ja reittien laskennan.

Lisätiedot & ominaisuudet

 • Töille tekijöitä

  R² Optimointikonsultoinnissa lasketaan reittien määrä suoraan hoito- ja palvelusuunnitelmista. Samalla lasketaan reittien sisältö. Tehokkaamman organisoinnin ja laadukkaamman palvelun ohella säästöä syntyy myös, kun erillisiä työnjakajia ei tarvita.

 • Realistinen suunnitelma

  Kotihoidon toteuttamisen ongelmat tulevat työvuoro- ja reittisuunnittelusta. Kun palveluajat, aikaikkunat ja osaamisvaatimukset huomioidaan jo palveluohjauksessa, ja reitit tehdään R² Optimoinnilla, hoitajien ei tarvitse kentällä pohtia asiointijärjestystä tai palvelun kestoa. Realistisilla reiteillä valmisteluajat, tauot ja kirjaamisajat ovat sovitun mukaiset ja suunnitellut matka-ajat todellisia. Turha stressi vähenee työntekijöiltä ja suunnitteluvastuu pysyy palveluohjauksessa.

 • Tarkat matka-ajat

  Optimoinnin käyttämissä kartta-aineistoissa on teiden ja nopeusrajoituksien lisäksi tieluokitukset ja erilliset aikakustannukset vasemmalle kääntymiselle ja u-käännöksille. Kun optimoinnissa huomioidaan myös porraskäytävien ja huoneistojen järjestys, saat aina mahdollisimman tarkat ja realistiset matka-ajat.

 • Tukee toiminnanohjausta

  Optimointikonsultointi tukee toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä määrittelemällä oikeat rakenteet. Huomioon otetaan niin asiakaan, työntekijän kuin palveluntuottajan tarpeet.

 • Konkreettisia tuloksia

  Optimointikonsultoinnin avulla olemme varmistaneet hoidon laatua sekä parantaneet työtyytyväisyyttä samalla, kun olemme pystyneet osoittamaan veroeurojen säästöjä tehostamalla hoitotyön tehokkuutta keskimäärin 10-15% prosenttiyksikköä.

Yhteyshenkilö

Jarno Väisänen, FT
Asiakkuuspäällikkö
+358 40 533 8271
jarno.vaisanen@procomp.fi

Kiinnostuitko? Pyydä ilmainen esittely.

Kutsu meidät esittelykäynnille, niin kartoitamme tilanteesi ja kerromme voimmeko helpottaa työtäsi ratkaisuillamme.