Kotihoito Euroopassa

Ikääntyvän väestön osuus kasvaa vääjäämättä niin Suomessa kuin muissakin Euroopan maissa, lisäten tarvetta kotiin tuotetuille palveluille. Kasvava asiakaskunta ja rajalliset resurssit ovat tehneet kokonaisuuden suunnittelusta entistä haastavampaa.

Suomessa kotihoidon optimoinnilla on saavutettu monissa kunnissa merkittäviä tuloksia; euromääräiset säästöt, palvelun laadun parantuminen ja asiakkaan luona vietetyn ajan lisääntyminen niistä merkittävimpinä. Tämä on herättänyt kiinnostusta Eurooppalaisten yliopistojen kanssa tekemämme tutkimusyhteistyön kautta myös paikallisissa yrityksissä, ja siksi olemme lähteneet viemään osaamistamme ulkomaille.

Ikääntyvä väestönosa kasvaa

Olemme kehittäneet älykkään suunnittelun ja optimoinnin ratkaisuja Suomen markkinoille jo lähes 10 vuoden ajan. Nyt toimintaa on laajennettu Suomen rajojen ulkopuolelle rakentamalla kansainvälisiä partneriverkostoja.

Monia Euroopan maita yhdistää paitsi ikääntyvän väestön kasvava osuus että äskettäin toteutetut merkittävät sosiaali- ja terveysalan uudistukset. Suurin kiinnostus kotihoidon optimointiin on ollut Hollannissa ja Belgiassa.

Tavoitteet kansainvälistymiseen ovat korkealla. Optimointiin liittyvien digitaalisten tuotteiden ja palveluiden viennillä tulee olemaan merkittävä osuus liikevaihdostamme tulevaisuudessa.

Paikallista osaamista

Optimointiin liittyy teknisten ratkaisujen lisäksi aina loppuasiakkaiden tarpeen ja nykytilan ymmärtäminen. Haemme Euroopassa yhteistyökumppaneiksemme juuri sellaisia partnereita, jotka ymmärtävät kotimaansa loppuasiakkaita ja heidän haasteitaan.

Rakennamme partneriverkostoamme alueen osaajista, jotka voivat toimia esimerkiksi konsultointipartnerin tai jälleenmyyjän roolissa. Jälleenmyyjien kautta kohdemaan asiakkaille tarjotaan R²-ohjelmistotuotteita resurssien, reittien ja työn optimointiin.  Konsultointipartnerit taas käyttävät Procompin optimointityökaluja tarjotakseen asiakkailleen ainutlaatuisia tuloksia.

Optimoinnista hyötyvät muutkin

Kotihoidon lisäksi muutkin liikkuvaa työvoimaa käyttävät yritykset ja organisaatiot hyötyvät optimoinnista. Optimointipalveluita tarjotaan jatkossa esimerkiksi jätehuoltoon, vartiointiliikkeille sekä logistiikka-alan yrityksille eri maissa.

Haluatko lisätietoja?

Tulemme jatkossa käsittelemään optimointia ajoittain myös kansainvälisestä näkökulmasta. Jos haluat lisätietoja toiminnastamme muissa maissa, ota meihin yhteyttä!