Kotihoidon kriisi on tietokoneohjelmien syytä

Kotihoidon kriisiytyminen on viime aikoina ollut näkyvästi otsikoissa. Viime vuosina on kunnissa otettu laajalti käyttöön toiminnanohjausjärjestelmiä, joiden on luvattu auttavan sekä seurannassa että suunnittelussa. Kriisiytyminen ja tietoteknistyminen liittyvät yhteen kahdestakin syystä. Ensinnäkin siksi, että toiminnanohjausjärjestelmät tekevät kotihoidon työn paremmin näkyviksi. Toiseksi siksi, että näiden toiminnanohjausjärjestelmien suunnitteluominaisuudet ovat vähintäänkin puutteelliset. Jos suunnittelua ei tehdä oikein, eli sallitaan liian täydet vuorot ja/tai päällekkäiset käynnit, hoitajat joutuvat priorisoimaan tekemisiään kentällä, vauhdissa.

Tämä on erittäin stressaavaa sekä työntekijöille että asiakkaille. Se on turhauttavaa myös johdon näkökulmasta. Säästöillä perustellut investoinnin tuottavatkin kustannuksia.

Suunnittelu- eli optimointiohjelman tuottaman työvuoro- ja reittiratkaisun täytyy olla validi eli ”laillinen” kolmesta eri näkökulmasta; asiakkaiden, hoitajien ja kokonaisuuden.

Ratkaisussa pitää huomioida asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmista tulevat vaatimukset; käynnin kesto, aikahaarukka ja osaamisvaatimukset.

Siinä pitää ottaa huomioon hoitajien työn edellytykset aivan perustavanlaatuisissa asioissa; valmisteluaika, tauot, kirjaamisaika sekä kulkuvälineen mukaiset todelliset matka-ajat. Niin kauan kuin hoitajilla ei ole aikakonetta, he joutuvat hoitamaan käynnit peräkkäin ja käyttämään matkoihin juuri sen ajan, joka niihin menee – vaikka suunnitteluohjelma ei tätä ymmärtäisikään.

Suunnitelman pitää olla mielekäs myös kokonaisuuden kannalta. Sekä asiakkaat että hoitajat ymmärtävät laadun nimenomaan jatkuvuutena ja ennakoitavuutena. Suunnitteluohjelman kannalta tämä on erittäin tärkeä ja erittäin vaikeasti toteutettava ominaisuus. Optimoinnin toiminnan ja toimivuuden todellinen mittapuu on kokonaisuuden kannalta hyvän ratkaisun löytäminen ja siitä kiinni pitäminen, myös päivittäisessä käytössä, kun asiakkaiden tilanteet ja hoitajien saatavuus vaihtelevat.

Procompin R2-optimointiohjelmaa käytettäessä parannetaan ensin suunnittelun laatua. Siitä seuraa asiakkaiden ja työntekijöiden kokeman laadun paraneminen. Tämän jälkeen, vääjäämättä, paranevat toiminnan tehokkuutta kuvaavat numeeriset arvot, myös työntekijöiden kokemus omasta jaksamisestaan.