Kolme vinkkiä kiirehuippujen päihittämiseen

Tämän vuoden joulumyynti alkaa pian olla kuumimmillaan. Tässä on sinulle kolme vinkkiä, joiden avulla sesonkimyynnin aiheuttamat kiireet ja työvoimakustannukset on helpompi saada pysymään hallinnassa.

1. Ota tasoittumisjaksot käyttöön

Monet työehtosopimukset antavat nykyään mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia työajantasoittamiskeinoja. Tasoittumisjaksojen ansiosta työnantajalla on ikään kuin enemmän työtunteja käytössään silloin, kun ruuhkahuiput ovat pahimmillaan.

Tasoittumisjakso tarkoittaa käytännössä sitä, että työajan toteutumista tarkastellaan sovitun jakson ajalta, joka voi olla esimerkiksi muutaman viikon, kuukauden tai jopa puolen vuoden mittainen. Jakson päättyessä työntekijän tekemien tuntien tulee jäädä tasoittumisjakson salliman tuntimäärän sisälle.

Tasoittumisjaksojen avulla työnantajalla on siis hieman enemmän pelivaraa painottaa käytössä olevaa työaikaa. Oikeanlaisen työajanhallintaohjelmiston avulla tasoittumisjaksojen hallinta on helppoa, vaikka jakso olisi jopa puolen vuoden mittainen.

2. Hyödynnä resurssitarvetietoa

Hyvä työvuorosuunnitelma perustuu aina aiempien vuosien aikana kerättyyn toteumatietoon siitä, mille päiville ja kellonajoille ruuhkat yleensä kasaantuvat. Työvuorolistojen suunnittelussa olisikin ehdottoman tärkeää, että aiempien vuosien toteumatieto on koko ajan helposti saatavilla ja tarkasteltavissa. Tällä tavalla henkilöstöresurssit saadaan helpommin kohdistettua oikeaan paikkaan, eikä työvuorolistoihin tule niin paljon muutoksia jakson aikana.

3. Hyvä työajanhallintajärjestelmä

Kiirehuippujen hallintaa helpottaa myös se, että työntekijät ovat nähneet hyvissä ajoin etukäteen, miltä oma työvuorolista näyttää kiireisimpien viikkojen aikana. Tällöin työntekijöiden on helpompaa suunnitella omaa vapaa-aikaansa tai esimerkiksi juhlapyhien viettämistä. Tällä puolestaan voi olla iso merkitys työmotivaatiolle ja työssä jaksamiselle.

Hyvän työvuorosuunnitelman avulla työntekijät pystyvät helposti seuraamaan helposti tasoittumisjakson jäljellä olevaa tuntimäärää suoraan omasta työvuorolistastaan.

Onko sinulla kysyttävää tasoittumisjaksoihin liittyen?

Lataa meiltä usein kysytyt kysymykset työaikapankista ja tasoittumisjaksoista. Jos materiaalista ei löydy vastausta myös sinulla olevaan kysymykseen, ota meihin yhteyttä.

 


Hyviä lukuhetkiä!