Harhakäsityksiä optimoinnista

Kuljetusten optimointiin liittyy muutamia virheellisiä ennakkokäsityksiä, joihin törmäämme aika usein. Oletko sinäkin kenties pohtinut näitä samoja asioita mielessäsi?

Reittien optimointia ei voida tehdä ilman paikallistuntemusta

Yksi yleisimmistä optimointiin kohdistuvista ennakko-oletuksista on se, että optimaalisimpia reittejä kuljetusten toteutukselle ei voida määrittää ilman paikallistuntemusta. Miten muka tietokoneohjelmisto voisi päihittää vuosien ajokokemuksen parhaimpien ja nopeimpien reittien suunnittelussa?

On kuitenkin syytä huomata, että tänä päivänä on olemassa erittäin hyviä digitaalisia karttapalveluita, joiden avulla saadaan ajantasaista tietoa paitsi olemassa olevista teistä, mutta myös teiden leveyksistä, nopeusrajoituksista, tilapäisistä tietyömaista jne. Nämä ovat juuri niitä palveluita, joita optimointiohjelmat hyödyntävät reittejä laskiessaan.

Optimointiohjelmissa on myös se hyvä puoli, että ne osaavat ajatella reittejä aina hyvin objektiivisesti. Ohjelman voi siis olla helpompaa löytää uusia ja vaihtoehtoisia reittejä vanhojen ja aina ajettujen reittien tilalle. Ja juuri niiden vaihtoehtoisten reittien ja toimintatapojen avulla myös ne paljon halutut kustannussäästöt yleensä saadaan syntymään.

Optimointi ei kykene hallitsemaan muutoksia

Optimointiohjelmiin saatetaan suhtautua hieman epäilevästi myös siitä syystä, että niiden ei uskota kykenevän arjessa tapahtuvien muutosten hallintaan. Asia on saattanut olla näin vielä muutamia vuosia sitten, mutta tänä päivänä se ei kuitenkaan enää pidä paikkaansa. Muutosten hallinta on varsin hyvin mahdollista optimointiohjelman avulla tehdyissä kuljetussuunnitelmissa ja tieto saadaan välitettyä kuskeille hyvin nopeasti esimerkiksi erilaisten mobiililaitteiden avulla.

Kuljetusten historiatietoa analysoimalla pystytään optimoimaan tietyntasoisia perusreittejä, joiden sisään voidaan rakentaa niin sanottua liikkumavaraa arjessa tapahtuvia muutoksia varten. Pienemmät muutokset kyetään tekemään manuaalisesti kun taas isommissa muutoksissa on mahdollista tehdä suunnitelman optimointi vaikka kokonaan uudestaan.

Optimoinnissa käsitellään liian vaikeita kokonaisuuksia

Yksi syy optimointityökalujen vähäiseen hyödyntämiseen voi olla se, että optimoinnissa on kyse todella monimutkaisista matemaattisista laskelmista, joihin tarvitaan suuri määrä monipuolista tietoa. Aineiston kokoaminen koetaankin usein haastavaksi tehtäväksi.

Optimointiohjelmiston käyttöä harkitsevien tulisi kuitenkin muistaa se, että optimointiin tarvittavien tietojen keräämisen suurin satsaus on yleensä ohjelmiston käyttöönotossa. Kun tietojen keräämiseen kehittyy rutiini, tapahtuu se jatkossa helpommin. Tietoja on myös mahdollista täsmentää ajan myötä. Sekin kannattaa muistaa, että ohjelmiston toimittaja auttaa ja ohjeistaa tarvittavan aineiston ja tiedostomuotojen määrittämisessä.

Kun ohjelmiston käytöstä muodostuu olennainen osa organisaation toimintaa, tulee tarvittavat tiedot automaattisesti kerättyä ohjelmiston käyttöön vaaditulla tavalla. Parhaimmassa tapauksessa tietojen keräämiseen ja hallintaan liittyvät prosessit kehittyvät siinä sivussa.

Oletko kiinnostunut kuljetusten optimoinnista?

Tilaa meiltä maksuton Optimoimalla säästöjä -konsultointi, jonka aikana pääset keskustelemaan siitä, miten optimointia voitaisiin hyödyntää sinun organisaatiossasi.