Ei säästöt vaan huoli asiakkaista – Kotihoidon suunnitelmien ja toteumien välisistä eroista

Kotihoito 70

Kotihoidon kentän kuumimmaksi puheenaiheeksi on noussut käyntien suunnitelmien ja toteumien väliset poikkeamat, jotka ovat usein jopa tunteja. Asia konkretisoituu esimerkiksi silloin, kun asiakasta mennään tapaamaan ja iltatoimia hoitamaan kahta tuntia sovittua aikaisemmin esim. jo kello 18, kun sovittu aika olisi vasta kello 20. On selvää, että aiheuttaa asiakastyytymättömyyttä, kun asiakasta tullaan valmistelemaan sänkyyn jo alkuillasta eli aivan liian aikaisin. Lisäksi vanhus jää loppuillaksi aivan yksin, eikä illalla tule ketään, jonka kanssa kommunikoida normaalisti tehtävien iltatoimien yhteydessä.

Mediasta olemme saaneet kuulla hyvinkin negatiivista palautetta kotihoitoon liittyvistä kipupisteistä. Haasteet ovat olleet hyvinkin moninaisia kattaen koko kentän eri intressiryhmineen. Kotihoitoon liittyvät kustannukset ja niiden kasvu ovat olleet ”helppoja” kestoaiheita, varsinkin nyt, kun säästämistarvetta tuodaan viestinä poliitikoilta, samalla kun Suomelle speksataan uutta sote-mallia.

R2 suunnittelutyökalun avulla on pystytty konkreettisesti parantamaan kotihoidon asiakkaiden saamaa palvelua pienentämällä suunnitelman ja toteuman välistä eroa kymmeniä prosenttejä. Tämä on yksinkertaisesti saatu aikaan siten, että työkalu on muodostanut sellaiset reitit, joilla asiakkaat tulevat hoidettua sovittuina ajankohtina. Tällöin hoitohenkilöt pystyvät tekemään työnsä asianmukaisesti siten, että siirtymiselle ja varsinaiselle hoitotyölle on huomioitu oma aikansa.  Hoitajan ei ole enää tarvinnut itse priorisoida tekemisiään kentällä, mikä on laskenut kiireen tuntua vaikuttaen myös työhyvinvointiin. Tällä siis päästään siihen, että asiakas ja työntekijä saadaan keskiöön. Säästöjä tulee sitten sen seurauksena, että palvelut pystytään asiakaskunnan kasvaessa hoitamaan samalla henkilömäärällä. ”Kotona kaiken ikää” vaikuttaa olevan tulevaisuuden trendi. Pidetään huolta siitä, että kotona vietetty vanhuus pysyy mahdollisimman laadukkaana.

Harri Kaijalainen