Brittien kotihoito valtavan haasteen edessä

 

Kesäkuun lopussa Lontoon Excel-messukeskuksessa järjestetty Health+Care tapahtuma keräsi paikalle lähes neljäsataa alan toimijaa. Puheenvuoroissa korostui kuinka kotihoidon toimintaympäristö on muuttunut entistä haastavammaksi. Väestön ikääntyminen, sosiaali- ja terveydenhuollon vastuiden yhdistäminen, kuluttajien ja valvontaviranomaisten vaatimustason kasvu yhdistettynä vanhanaikaisiin toimintatapoihin ja alhaiseen palkkatasoon muodostavat erittäin haastavan yhtälön.

Haasteet ovat merkittävät. Hoidon laatua tarkkaillaan suurennuslasilla viranomaisten toimesta, kotiin hoidettavien asiakkaiden tarvitseman hoidon vaativuus kasvaa koko ajan, omaiset vaativat minuutin tarkkoja raportteja palvelusta ja liiketoiminnan haasteena on paikallisviranomaisten niukat budjettivarat ja työntekijöiden palkkojen inflaatio. Palkkauksen haasteellisuutta kuvasi parhaiten esimerkki, jonka mukaan Lidl:in työntekijä tienaa punnan tunnissa enemmän kuin kotihoidon työntekijä. Brexit myös tulee vaikeuttamaan osaltaan tilannetta, koska nyt merkittävä osa työvoimasta tulee maan rajojen ulkopuolelta, kuten Espanjasta.

Toimiala tarvitsee kipeästi ratkaisuja hoidon laadun ja työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseen. Vanhanaikaisten ja tehottomien toimintaprosessien modernisointi on välttämätöntä. Hoidossa tarvittavien tietojen digitalisointi on jo hyvässä vauhdissa ja seuraavassa aallossa haetaan parempia välineitä töiden suunnittelun tueksi ja automatisoimiseksi. Kaiken kaikkiaan tapahtuman anti vahvisti käsitystämme siitä, että myös Britannian markkinoilla on kasvava tarve kotihoidon suunnittelu- ja optimointiratkaisuillemme.