Blogi

Kategoria: Logistiikka

Mitä ohjelmistotestaajan toivoisi löytävän?

09.05.2017 Logistiikka

Onko nuorisolla aina puhelin kädessä ja pelit kesken? Kiinnostaako lapsia enemmän ”hillclimb-ralli” kännykällä tai ”änäri” pelikonsolilla, kuin todellista liikkumista vaativa jääkiekko oikeassa kaukalossa? Taitaa olla hyvä ohjelmistotestaaja kasvamassa. ”Äh, tää lagaa taas!” Kynnys asetellaan korkealle Ohjelmistotestaamisen tarkoituksena on löytää ohjelmistosta ja ohjelmaympäristöstä johtuvia virheitä ja häiriöitä. Testaaminen pyrkii osoittamaan, että ohjelmisto toimii oikein. Täydellistä lupausta …

Lue kirjoitus

Digitalisaatio logistiikkayrityksessä

26.04.2017 Logistiikka

Digitalisaatio on nykyään kaikkien puheissa oleva ilmaisu, joka lähtökohtaisesti kuvaa digitaalisten teknologioiden hyödyntämistä asioiden hoitamisessa. Digitalisaatio ei tästä näkökulmasta tarkasteltuna ole mitenkään uusi asia logistiikkayrityksellekään, koska tietojärjestelmät ja erilaiset teknologiset laitteet ovat vähitellen tulleet osaksi arkea kaikkialla. Teknologia itsessään ei ole itseisarvo: on tärkeintä ratkaista ensin se, mitä ja miten halutaan asioita tehdä. Tietojärjestelmäkokonaisuuksia mietittäessä …

Lue kirjoitus

Ohjelmistosuunnittelija komentaa tietokonetta

16.02.2017 Logistiikka

”Sovelluskehittäjä kirjoittaa koodia, jolla tietokone komennetaan tekemään haluamiamme asioita!” Näin toimenkuvaansa kiteyttää Procompin pitkäaikainen ohjelmistosuunnittelija Marko Ruotsalainen. Miksi ohjelmia tehdään? Monet asiat tehdään tänä päivänä tietokonepohjaisilla järjestelmillä. Välttämättä tietokone ei ole näkyvissä, vaan äly on piilotettu laitteiden sisuksiin: – Pyykkikone, pankkiautomaatti, autonavigaattori, älypuhelin… – Lähimaksaminen, älylukot, työajan leimauslaitteet… Varsinaisilla tietokoneilla voidaan tehdä esimerkiksi työvuorojen tai rekkakuormien suunnittelua, …

Lue kirjoitus

Resursoinnin järjestelmällä palvellaan sekä prosessia että suunnittelijaa

16.01.2017 Logistiikka

Lähtötilanteessa suunnittelua tehdään usein päässä Resursointi on se vaihe, jossa tilatut työt ja toimitukset suunnitellaan kalustolle ja henkilöille. Resursoinnin pääprosessi on sama riippumatta siitä, suunnitellaanko töitä henkilöille, koneille tai molemmille. Käytännössä toki toimiala ja toimintamallit vaikuttavat paljonkin yksityiskohtiin ja esimerkiksi resursointia varten tarvittaviin tietoihin. Resursoinnin haasteena järjestelmämielessä voidaan nähdä tiedonhallinta eri tasoilla: yksityiskohtaisten tietojen käsittely, …

Lue kirjoitus

Kuntalogistiikan optimoinnissa ei kannata odottaa

22.02.2016 Logistiikka

Kuntalogistiikka on monen tekijän summa Kuntalogistiikassa liikutellaan niin ihmisiä kuin erilaisia tuotteita joko kertaluontoisesti tai jatkuvasti säännöllisen aikataulun mukaan. Erilaisten kuljetusten yhdisteleminen ja kokonaiskuvan hahmottaminen on haasteellista, sillä erityyppisiin kuljetuksiin liittyy erilaisia sääntöjä, ohjeita ja kustannustekijöitä. Lisäksi osa kuljetuskapasiteetista tulee esimerkiksi joukkoliikenteen kautta, jolloin se ei suoraan ole kunnan omassa ohjauksessa. Julkisen sektorin kustannusten nousun …

Lue kirjoitus

Koulukuljetusten optimointi kannattaa

22.01.2016 Logistiikka

Koulukuljetukset ovat merkittävä kuluerä kunnille. Optimoimalla on mahdollista helpottaa suunnittelutyötä ja kilpailutuksien järjestämistä sekä säästää kustannuksia jopa satoja tuhansia euroja vuodessa. Lisäksi Koulukuljetusten optimointi vähentää ympäristöhaittoja helpottaa lakien ja säädösten noudattamista auttaa oikean kaluston valitsemisessa mahdollistaa kuljetusten yhdistelyn varmistaa, että oppilaat pääsevät kouluun ajoissa ja turvallisesti Optimointi tarjoaa kunnalle paitsi tehokkaan työkalun, myös täysin uudenlaisen …

Lue kirjoitus

Optimointi antaa logistiikkayritykselle näkymän tulevaisuuteen

20.11.2015 Logistiikka

Sanaparista “optimointi” ja “logistiikka” tulee ensimmäisenä mieleen kuljetusreittien optimointi. Optimoinnin hyödyntäminen reittisuunnittelussa on tärkeää, mutta logistiikan optimointi tarkoittaa paljon muutakin. Laajasti tarkasteltuna logistiikka käsitetään materiaali-, tieto- ja rahavirtojen ohjauksena sekä kokonaisten toimitusketjujen hallintana. Kun tarkastellaan logistiikkaa suppeammin kuljetusten ja varastoinnin näkökulmasta, voidaan optimointia hyödyntää logistiikan eri osa-alueilla ja kullakin osa-alueella eri tasoilla. Strategisen tason optimoinnilla …

Lue kirjoitus

Mitä logistiikan älykäs suunnittelu käytännössä tarkoittaa?

21.10.2015 Logistiikka

Suunnittelutyökalu logistiikan älykkääseen suunnitteluun ja optimointiin edellyttää sekä pitkän linjan toimialatuntemusta että huippuluokan matematiikkaa. Vasta tällöin pystytään automatisoimaan käytäntöön vietävissä olevien reittien suunnittelu tekoälyn avulla. Käsiteltävät tietomäärät ovat suuria ja ratkaistavat ongelmat monitahoisia. Aikaisemmin suunnitelmat on ollut pakko tehdä mutu-tuntumalta. Älykäs suunnittelu sen sijaan mahdollistaa erilaisten vaihtoehtojen simuloinnin ja auttaa löytämään toimintoja aidosti tehostavat ratkaisut. …

Lue kirjoitus
1 / 8