Blogi

Kategoria: Kotihoito

Ohjelmistorobotiikka auttaa kotihoidon optimoinnissa

10.01.2018 Kotihoito

Mikä on ohjelmistorobotti? Ohjelmistorobotiksi sanotaan tietokoneohjelmaa, joka käyttää erilaisia tietojärjestelmiä ihmisen puolesta normaalin käyttöliittymän kautta. Ohjelmistorobotti voi esimerkiksi syöttää tietoja ERP- järjestelmään, hakea tietoja tietojärjestelmästä, muodostaa raportteja tai yhdistellä tietoa eri tietojärjestelmien välillä. Miten ohjelmistorobotiikka voi auttaa hyödyntämään optimointia? Operatiivisessa optimoinnissa viedään strategisen optimoinnin tuloksena syntyneet reitit, tiimimuutokset ja muuttuneet resurssitarpeet päivittäiseen operatiiviseen käyttöön. Konkreettisesti …

Lue kirjoitus

Kohti toimivaa omahoitajuutta ja suunnittelun jatkuvuutta

19.09.2017 Kotihoito

Yksilövastuisen hoitotyön menetelmän mukaan sama hoitaja – ns. oma- tai vastuuhoitaja – koordinoi potilaan (tai asiakkaan) hoitoa koko hoitojakson ajan.  Tämän filosofiseen periaatteeseen pohjautuva asiakaskeskeinen työskentelytapa perustuu näkemykseen, jonka mukaan hoitotyön tulee olla yksilöllistä, jatkuvaa, kokonaisvaltaista ja koordinoitua. Hoitotyössä tai ainakin kotihoidossa tämän täysimääräinen toteutuminen on enemmän teoreettinen malli tai utopia, mutta sen osittaisessa onnistumisessa …

Lue kirjoitus

Kuinka hoitajapula helpottui Procompin optimoinnilla

24.05.2017 Kotihoito

Puute hoitohenkilökunnasta, epärealistiset aikataulut ja ajanpuute ovat kotihoidon arkipäivää. Alla oleva grafiikka kuvaa ison kunnallisen kotihoitotoimijan yhden tiimin toimintaa ja näyttää kuinka Procompin optimointi mahdollistaa saman työmäärän hoitamisen pienemmällä hoitajamäärällä. Se mitä kuvaaja ei kuitenkaan kerro on, kuinka optimointi paransi samalla myös laatua ja työntekijöiden työtyytyväisyyttä. Alkuperäinen suunnitelma oli käyttää Procompin optimointijärjestelmää 4 viikon kokeilujakson …

Lue kirjoitus

”Kuinka ihmeessä te olette tässä onnistuneet”

04.04.2017 Kotihoito

Tovi on ehtinyt kulua Kotihoito 2016 tapahtumasta, mutta yksi pieni, mutta sitäkin merkittävämpi tapahtumapuheenvuoromme jälkeinen kuulijakommentti on jäänyt pysyvästi mieleen. Puheenvuorossamme asiakkaamme kertoi, kuinka optimointiratkaisumme oli onnistuneesti pitkälti automatisoinut töiden suunnittelun ja luonut pitkän aikajänteen huomioivalla laskennallaan jatkuvuuden tunteen usein niin kaoottiseen kotihoidon arkeen. Siirtymiselle paikasta toiseen on varattu riittävästi aikaa, hoitaja kykenee suorittamaan asiakkaalle …

Lue kirjoitus

Kotihoidon kriisi on tietokoneohjelmien syytä

28.02.2017 Kotihoito

Kotihoidon kriisiytyminen on viime aikoina ollut näkyvästi otsikoissa. Viime vuosina on kunnissa otettu laajalti käyttöön toiminnanohjausjärjestelmiä, joiden on luvattu auttavan sekä seurannassa että suunnittelussa. Kriisiytyminen ja tietoteknistyminen liittyvät yhteen kahdestakin syystä. Ensinnäkin siksi, että toiminnanohjausjärjestelmät tekevät kotihoidon työn paremmin näkyviksi. Toiseksi siksi, että näiden toiminnanohjausjärjestelmien suunnitteluominaisuudet ovat vähintäänkin puutteelliset. Jos suunnittelua ei tehdä oikein, eli …

Lue kirjoitus

Ohjelmistosuunnittelija komentaa tietokonetta

16.02.2017 Logistiikka

”Sovelluskehittäjä kirjoittaa koodia, jolla tietokone komennetaan tekemään haluamiamme asioita!” Näin toimenkuvaansa kiteyttää Procompin pitkäaikainen ohjelmistosuunnittelija Marko Ruotsalainen. Miksi ohjelmia tehdään? Monet asiat tehdään tänä päivänä tietokonepohjaisilla järjestelmillä. Välttämättä tietokone ei ole näkyvissä, vaan äly on piilotettu laitteiden sisuksiin: – Pyykkikone, pankkiautomaatti, autonavigaattori, älypuhelin… – Lähimaksaminen, älylukot, työajan leimauslaitteet… Varsinaisilla tietokoneilla voidaan tehdä esimerkiksi työvuorojen tai rekkakuormien suunnittelua, …

Lue kirjoitus

Brittien kotihoito valtavan haasteen edessä

15.08.2016 Kotihoito

  Kesäkuun lopussa Lontoon Excel-messukeskuksessa järjestetty Health+Care tapahtuma keräsi paikalle lähes neljäsataa alan toimijaa. Puheenvuoroissa korostui kuinka kotihoidon toimintaympäristö on muuttunut entistä haastavammaksi. Väestön ikääntyminen, sosiaali- ja terveydenhuollon vastuiden yhdistäminen, kuluttajien ja valvontaviranomaisten vaatimustason kasvu yhdistettynä vanhanaikaisiin toimintatapoihin ja alhaiseen palkkatasoon muodostavat erittäin haastavan yhtälön. Haasteet ovat merkittävät. Hoidon laatua tarkkaillaan suurennuslasilla viranomaisten toimesta, kotiin …

Lue kirjoitus

Ei säästöt vaan huoli asiakkaista – Kotihoidon suunnitelmien ja toteumien välisistä eroista

13.05.2016 Kotihoito

Kotihoidon kentän kuumimmaksi puheenaiheeksi on noussut käyntien suunnitelmien ja toteumien väliset poikkeamat, jotka ovat usein jopa tunteja. Asia konkretisoituu esimerkiksi silloin, kun asiakasta mennään tapaamaan ja iltatoimia hoitamaan kahta tuntia sovittua aikaisemmin esim. jo kello 18, kun sovittu aika olisi vasta kello 20. On selvää, että aiheuttaa asiakastyytymättömyyttä, kun asiakasta tullaan valmistelemaan sänkyyn jo alkuillasta …

Lue kirjoitus
1 / 6