Älä lankea optimointiharhaan – mitä on kotihoidon oikea optimointi?

r0ts240413706-resized-600Terveydenhuollossa on 17 ammattia, joita saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Kuka tahansa ei voi esiintyä terveydenhoitajana tai psykologina, vaikka henkilön omasta mielestä hänen taitonsa siihen riittäisivätkin. Ammatteihin täytyy olla koulutus, ja lupa ammattinimikkeen käyttöön pitää erikseen hakea Valviralta.

Optimointi tuntuu olevan tällä hetkellä vapaata riistaa. Kaikki yritykset, jotka lupaavat kotihoidon tehostamista, puhuvat myös optimoinnista. Optimointia näyttää nykyään olevan tarjolla hyvin monenlaista. Kaikilla on kuulemma optimointia, ja kukapa nyt kertoisi tulevalle asiakkaalle tuottavansa epäoptimaalisia ratkaisuja.

Optimoinnissa on eroja

Meidän mielestämme optimointi tarkoittaa tietokoneella tehtävää matemaattisten algoritmien käyttämistä niin suuriin tietomääriin, ettei suurinkaan ihmisjoukko pysty samanlaiseen laskutoimitukseen ja eri vaihtoehtojen kokeilemisen määrään.

Jos ja kun optimoinnilla on tarkoitus tuottaa myös euroina näkyvää kotihoidon tehostamista, ratkaiseva kysymys on se, montako työntekijää tulee jokaiseen työvuoroon. Jos alkavassa vuorossa tiimi pärjäisi neljällä työntekijällä, mutta tiimituvalle tuleekin viisi työntekijää, tiedämme jokainen, että työnjaossa myös syntyy viisi reittiä. Kenelläkään, tai hyvin harvalla, on sellainen sosiaalinen paineensietokyky, että vain neljä henkilöä laitetaan asiakaspalveluun ja yksi jätetään toimistolle tai lähetetään kotiin.

Työntekijöille asiakkaita vai asiakkaille työntekijöitä?

Optimoinnin tuloksellisuus riippuu siitä etsitäänkö siinä työntekijöille asiakkaita vai asiakkaille työntekijöitä – eli määrittyykö reittien määrä aidosti hoito- ja palvelusuunnitelmista muodostuvasta palvelutarpeesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmissa on paljon käyntejä, jotka eivät ole aikakriittiisiä. Joidenkin käyntien ajankohdalla ei ole väliä. Joitain käyntejä tehdään harvemmin kuin joka päivä tai edes joka viikko. Näiden käyntien sijoittaminen parhaille kohdilleen työvuoromäärätarpeen mukaan on aitoa optimointia. Aitoa optimointia on se, että työvuorolistat voidaan jo etukäteen laatia aikaisempaa vähemmälle henkilöstömäärälle, ja luottaa siihen, että niissä myös pysytään.

Pelkkää päivittäisten ajoreittien tekemistä ei voi kutsua optimoinniksi. Eikä siitä tule mitään säästöjäkään. Matkakorvaukset ovat noin viisi prosenttia suhteessa henkilökuluihin. Kun kotihoidon kokonaistyövuoromäärää saadaan laskettua 15 prosenttia, säästö on noin 30-kertainen verrattuna siihen, että kilometrikustannuksissa säästetään sama 15 prosenttia.

Reittien optimointi on vain yksi osa isompaa kokonaisuutta

Optimointi sisältää tietenkin myös reittien esittämisen kartalla, eli logistiikan, mutta tuloksellinen kotihoidon optimointi sisältää työvuorosuunnittelun ja tarvittaessa myös tiimien rajojen tarkistamisen.

Kustannustehokas optimointi tehdään aina isosta aineistosta, vähintään koko kuukauden asiakaskäynneistä. Ne asiakaskäynnit, joiden ajalla on merkitystä, tehdään aina ajallaan. Ajallisesti riippumattomat asiakaskäynnit puolestaan tehdään silloin, kun se on kustannustehokkainta. R2-optimointi osaa laskea kokonaisuuden. Sitä voi kutsua aidoksi optimoinniksi.

Mitä kotihoidon optimointi tarkoittaa käytännössä?

Lue meiltä usein kysytyt kysymykset kotihoidon optimointiin liittyen. Materiaalista saat hyvän koosteen siitä, mitä kotihoidon aito optimointi tarkoittaa käytännössä.