Ajatuksia VASKE-hankkeen päättymisen jälkeen

Väljästi asuttujen alueiden palveluiden kehittäminen -hankkeen loppuseminaari pidettiin 4.12.2012 Lieksassa. Tässäpä on vielä R2Optimointi-tiimin ajatuksia VASKE-hankkeeseen osallistumisesta.

Tyytyväisenä osallistumisesta

Kaiken kaikkiaan voimme sanoa, että olemme hyvin tyytyväisiä hankkeeseen osallistumisesta ja etenkin siitä saatuihin tuloksiin. Hankkeen tavoitteena oli luoda väljästi asuttujen kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnoille uusia toimintamalleja ja mielestämme VASKE-hanke on onnistunut siinä hyvin.

VASKE-hankkeen avulla löydettiin uusia ja todellisia keinoja, joilla kotihoitoa voidaan selkeästi tehostaa syrjään asutulla seudulla. Tehokkuuden lisäämisellä mahdollistetaan myös asiakkaalla vietetyn ajan kasvattaminen.

Hankkeen tuloksista lyhyesti

Projektin lopputuloksena voidaan todeta, että syrjäseudulla kotona apua tarvitsevat henkilöt kannattaa kustannusten näkökulmasta hoitaa nykyistä käytäntöä pidempään omassa kotonaan, mikä on monelle ikäihmiselle myös se mieluisampi vaihtoehto. Tehokkaiden toimintamallien avulla kotihoidon kustannuksissa pystytään säästämään, mutta sen lisäksi vaikuttamaan myös kotihoidon työntekijöiden työviihtyvyyteen sekä kotihoidon asiakkaiden saaman palvelun laatuun.

Kotihoidon optimoinnilla on siis merkittävä rooli tehokkaampien toimintatapojen hakemisessa myös harvaan asutuilla seuduilla. Hankkeen aikana lasketut tulokset tarkoittavat sitä, että optimoinnin avulla kotihoidon laatua voidaan merkittävästi kehittää. Optimoinnin avulla on myös mahdollista vähentää hoitajien työstä kokemaa kuormitusta.

Odotamme innolla jatkoa

Procomp jatkaa optimoinnin kehitystä ja haluamme yhteistyökumppaneidemme kanssa saada tuotua optimointia yhä paremmin kuntasektorin hyötykäyttöön. Tavoitteenamme on päästä tekemään vastaavia kehittämishankkeita myös muiden kuntien kanssa ja niin ollen viemään optimoinnin mahdollistamia hyötyjä käytäntöön.

Tutustu paremmin VASKE-hankkeeseen

Lue lisää VASKE-hankkeesta ja sen tavoitteista täältä. Jos asia kiinnostaa enemmänkin, suosittelemme tilaamaan päätösseminaarissa julkaistun tietopaketin hankkeen toteutuksesta.