5 syytä optimoida koulukuljetukset

Koulukuljetukset ovat merkittävä kuluerä kunnille. Optimoimalla koulukuljetusten reitit saadaan aikaiseksi tärkeitä kustannussäästöjä sekä helpotetaan kuljetusten suunnittelutyötä ja niihin kohdistuvien kilpailutusten järjestämistä. Mitä muuta hyötyä koulukuljetusten optimoinnista on?

Parantaa koulukuljetusten turvallisuutta

Varmasti jokaisen suomalaisen kunnan ja kaupungin tavoite on löytää koulukuljetuksille mahdollisimman hyvät ja turvalliset toimintatavat. Optimointi on ratkaisu silloin, kun reittien suunnittelussa halutaan korostaa turvallisuutta tinkimättä kuitenkaan kuljetusten tehokkaasta toteutuksesta.

Helpottaa lakien ja säädösten noudattamista

Optimointiohjelmaan pystytään syöttämään tiedot koulukuljetuksiin liittyvien lakien ja säädösten tuomista rajoituksista. Niitä ei siis tarvitse miettiä erikseen tai jälkikäteen vaan ne voidaan ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Vähentää ympäristöhaittoja

Ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen tuottaminen on kunnille ensiarvoisen tärkeää. Reittien optimoinnilla on mahdollista vähentää ajettuja kilometrejä tuntuvasti sekä ottaa huomioon myös julkisten kulkuneuvojen käyttö.

Auttaa oikeanlaisen kaluston määrittämisessä

Oikein mitoitettu kalusto on avain tehokkuuteen.  Optimoinnin avulla voidaan välttää niin kaluston yli- kuin alimitoituskin.

Mahdollistaa kuljetusten yhdistelyn

Koulukuljetusten optimoinnissa voidaan ottaa huomioon myös muut kunnan järjestämät kuljetuspalvelut, mikä mahdollistaa kuljetusten tehokkaan yhdistelyn. Koulukuljetuksiin varattu auto voi esimerkiksi hoitaa vanhuksille tarkoitettuja kuljetuksia koulupäivän aikana.

Haluatko tietää lisää optimoinnista?