4 keinoa säästää kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat merkittävä menoerä suomalaisille kunnille. Optimoinnin avulla pystyttäisiin pienentämään sosiaali- ja terveyspalveluista aiheutuvia kuluja, tehostamaan niiden toimintaa sekä lisäämään niin asiakkaiden kuin työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Logistiikan optimointi

Erilaiset kuljetuspalvelut, kuten vanhusten ja sairaankuljetukset, kuuluvat olennaisesti kunnan tarjoamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nämä kuljetukset reitteineen, kalustoineen ja aikatauluineen jne. ovat optimoitavissa aivan kuten mitkä tahansa muutkin kuljetukset. Optimoinnissa pystytään määrittelemään myös erikoisemmat säästökohteet, kuten esimerkiksi missä ambulanssien olisi paras odotella uusia hälytyksiä jne. Optimointia pystytään hyödyntämään myös sairaalan sisäisen logistiikan suunnitteluun: miten ja milloin potilaita, lääkkeitä, ruokaa, vuodevaatteita ym. kannattaa liikutella sairaalan sisällä. Sairaalan sisäisen logistiikan suunnittelussa on tutkitusti havaittu jopa 17 % säästöpotentiaali.

Koti- ja kotisairaanhoidon optimointi

Optimointia voidaan hyödyntää myös kunnan niin sanottuihin liikkuviin palveluihin, kuten kotisairaanhoidon käytäntöihin. Sen avulla pystytään määrittämään hyvinkin tarkat aikaikkunat, milloin kotihoidon asiakkaiden luona tulee käydä ja suunnitelmaan pystytään sisällyttämään myös asiakkaiden asettamat tarpeet hoitajien erikoisosaamiselle. Kotihoidon puitteissa on havaittu jopa yli 40 % säästöpotentiaali.

Työajan optimointi

Työajan optimoinnissa piilee ehkä merkittävin säästöpotentiaali kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Optimoinnin mahdollisuudet ulottuvat perinteisen työaikasuunnittelun lisäksi myös ensiavun ja leikkaussalien miehityksen suunnitteluun, koneiden ja laiteiden käytön suunnitteluun sekä erilaisten tehtävien ajoittamisen suunnitteluun. Tämän lisäksi pystytään huomiomaan myös muiden resurssien optimointi, eli mitä välineitä tai laitteita tarvitaan ja kuinka paljon niitä kannattaa olla, jotta toiminta olisi tehokasta. Työvuorojen optimoinnissa on havaittu jopa 10–20 % säästöpotentiaali ja laitteiden aikataulutuksessa 15 % säästöpotentiaali.

Strateginen optimointi

Optimointia voidaan hyödyntää myös strategisella tasolla, eli silloin kun esimerkiksi mietitään eri toimintojen sijoittelua. Sen avulla voidaan määrittää vaikkapa terveyskeskusten optimaalinen sijainti ja koko. Optimoinnin avulla voidaan tarkastella myös optimaalisen sairaalan rakennetta ja eri toimintojen jakoa sen sisällä.

Kiinnostuitko optimoinnin mahdollisuuksista?