Blogi

Kuukausi: elokuu 2015

Koulukuljetuksissa laatu korostuu

27.08.2015 Logistiikka

Koulukuljetukset on monimutkainen palapeli Syksyllä koulujen alkaessa käynnistyvät myös koulukuljetukset. Koulukuljetusten järjestäminen ja siihen liittyvät haasteet ovat yleisellä tasolla tarkasteltuna samat kuin kaikissa kuntapalveluissa: palvelun pitäisi olla laadukasta, turvallista ja kustannustehokasta. Kun koulukuljetusreittejä optimoidaan, minimoidaan kustannuksia annettujen laatukriteerien pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että optimoinnissa on pakottavat raja-arvot esimerkiksi kyydissäoloajalle, kuinka aikaisin koulukyyti voi lähteä …

Lue kirjoitus

Operatiivinen optimointi elää mukana muutoksissa

19.08.2015 Kotihoito

Kotihoidon optimointi on tärkeää aloittaa strategisella optimoinnilla. Siinä luodaan pysäytyskuva kotihoidon koko kuukaudesta. Mukana ovat tietenkin asiakkaiden tilauskohtaiset todelliset palveluajat, aikahaarukat ja osaamisvaatimukset. Samoin ovat huomioituna työajat valmisteluineen, taukoineen ja kirjaamisaikoineen. Optimoinnissa lasketaan mukaan myös todelliset matka-ajat. Tämän pysäytyskuvan perusteella optimoidaan tiimirakenne ja työajat työvuorosuunnittelua varten. Pysäytyskuvasta siirrytään liikkuvaan kuvaan päivittämällä tilausaineisto ajan tasalle. Asiakkaat …

Lue kirjoitus

Työvoimanhallinnan kokonaisratkaisu – työvuoroista palkka-aineistoon

11.08.2015 Työvoimanhallinta

Työvuoroluettelo on kaiken perusta Työaikalaki edellyttää, että jokaiselle työpaikalle on laadittava työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi työntekijän säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen ajankohdat. Joskus luettelon laatiminen on helppoa ja voidaan laatia pitkäksi ajaksi kerralla. Useilla toimialoilla työvuorosuunnittelu on haastava palapeli, jossa muuttuvaa työvoimantarvetta pyritään täyttämään kustannustehokkaalla tavalla huomioiden työntekijöiden osaaminen ja käytettävyys sekä työaikalain ja työehtosopimusten …

Lue kirjoitus
1 / 1