Blogi

Kuukausi: marraskuu 2013

Työolobarometri 2012: Näin suomalaiset tekevät töitä

22.11.2013 Työvoimanhallinta

Uusin työntekijöiden työoloja kuvaava kansallinen työolobarometri julkaistiin lokakuun 2013 alussa. Työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain teettämässä tutkimuksessa käy ilmi, että joustavat työajat ovat lisääntyneet suomalaisilla työpaikoilla viime vuosien aikana. Tutkimuksesta selviää myös se, että lähes 60 prosenttia palkansaajista oli tehnyt ylitöitä vuonna 2012. Millaisia ajatuksia uusimman työolobarometrin tulokset herättävät työajanhallinnan ja työajanhallintaohjelmistojen näkökulmasta? Työajanhallintaohjelmiston tulee tehdä …

Lue kirjoitus

Onnistunut työajanhallinta vähentää sairauspoissaoloja

15.11.2013 Työvoimanhallinta

Työterveyslaitoksen sivuilla elokuussa 2013 julkaistussa uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jonka mukaan työstä aiheutuva stressi näkyy lisääntyneinä sairauspoissaoloina. Miten työhyvinvointia ja työssä jaksamista voitaisiin lisätä työajanhallinnan avulla? Työstressi vaikuttaa sairauspoissaolojen taustalla Stressi on hyvin kaksiteräinen miekka. Pieni määrä stressiä auttaa ihmisiä parantamaan sekä fyysistä että psyykkistä suorituskykyä niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin. Pitkään jatkunut stressi voi kuitenkin johtaa väsymiseen, …

Lue kirjoitus

Optimointi tukee uuden vanhuspalvelulain noudattamista

07.11.2013 Kotihoito

Uusi, kovasti julkisuudessakin pyöritelty vanhuspalvelulaki, on astunut voimaan heinäkuussa 2013. Vaikka laatua turvaamaan suunnatut henkilöstömitoitusvaatimukset koskevatkin vanhusten laitoshoitoa, uusi laki koskee myös palveluasumista ja kotihoitoa. Kunnissa rahat ovat loppu ja laitoksiin pitää jostain saada uuden lain edellyttämä henkilökunta. Mutta mikä on sekä taloudellisesti, hoidollisesti että poliittisesti kestävä ratkaisu ongelmaan? Mitä palvelumuotoa lisätään, pitääkö palvelutasoa laskea …

Lue kirjoitus
1 / 1