Blogi

Kuukausi: lokakuu 2013

Hyvän työajanhallintaohjelmiston käyttöliittymän tunnusmerkit

30.10.2013 Työvoimanhallinta

Tietojärjestelmiä hankittaessa tulee aina kiinnittää huomiota siihen, millainen ohjelmiston käyttöliittymä on loppukäyttäjän näkökulmasta. Käyttöliittymä on käyttäjän kannalta aina ohjelmiston tärkein ja näkyvin osa. Millainen siis on hyvä käyttöliittymä? Yleisesti käytettävyyttä määriteltäessä nousevat esiin erilaiset suunnitteluperiaatteet, joiden mukaan hyviä käyttöliittymiä voidaan suunnitella ja toteuttaa. Hyvänä käytettävyyden suunnittelun pohjana voidaan pitää maailmankuulun Jakob Nielsenin heuristisia sääntöjä. Käyttöliittymän …

Lue kirjoitus

Optimointi on ratkaisu teiden talvikunnossapidon haasteisiin

24.10.2013 Logistiikka

Tämän talven ensilumi sateli Suomeen viime viikon ja viikonlopun aikana. Jos tämäkin vuosi seuraa viime vuosien trendiä, on suomalaisille taas kerran tiedossa varsin runsasluminen talvi. Jotta kunnat saisivat mahdollisimman tehokkaasti pidettyä tiet ajokelpoisina lumen määrästä huolimatta, tulee auraus-, hiekoitus- lumenkuskauksen reitit sekä siihen tarvittavan kaluston käyttö olla hyvin suunniteltuna. Optimointi on tähän tehtävään paras työkalu. …

Lue kirjoitus

Työvuorosuunnittelua, työajanseurantaa vai työajanhallintaa?

18.10.2013 Työvoimanhallinta

Työaika toteutuu parhaiten silloin, kun sen suunnittelussa ja seurannassa huomioidaan kokonaisuus. Yksi osa-alue ei siis voi toteutua tehokkaasti ilman toista. Tehokas työajanhallintaohjelmisto tarjoaa työkaluja jokaisen yksittäisen osa-alueen huomioimista varten sekä auttaa kokonaisuuden hallinnassa. Työaikaan liittyy monta eri osa-aluetta Työaika-asioiden parissa painii useita eri tahoja, joista jokaisella on yleensä oma näkemyksensä siitä, mikä työaikaan liittyvä osa-alue …

Lue kirjoitus

Mobiili työajanseuranta – tehokasta työajanhallintaa tien päällä

09.10.2013 Työvoimanhallinta

Työajanseuranta tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä, joilla työnantajan on mahdollista kerätä tietoa tehdystä työstä ja siihen käytetystä ajasta. Kuinka työaikaa seurataan silloin, kun työntekijät ovat jatkuvasti tien päällä? Liikkuvan työvoiman työajanseurantaa Työaikalain mukaan työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa työntekijöittäin kaikista tehdyistä tunneista ja niistä suoritetuista korvauksista. Tämä on helppo tehtävä silloin, kun kaikki työntekijät ovat samassa toimistossa pääosin kello …

Lue kirjoitus
1 / 1