Blogi

Kuukausi: helmikuu 2013

Procompin optimointi teki maailmanennätyksen

20.02.2013 Työvoimanhallinta

Procompin optimointi on saavuttanut maailmanennätyksen, joka tullaan valjastamaan asiakkaiden hyödyksi käytännön optimointiongelmien ratkaisussa. Mutta miten optimoinnissa tehdään maailmanennätys? Maailmanennätykseen tarvitaan tehokkaita algoritmeja Optimointi on ongelmien ratkaisemista automaattisesti käyttäen apuna matemaattisia algoritmeja. Algortimien tehokkuudesta riippuu se, kuinka tehokkaasti optimointiohjelma saa ratkaistua siihen syötetyn ongelman. Algoritmi itsessään on yksityiskohtainen suoritusohje, joka ratkaisee halutun ongelman annettujen lähtötietojen perusteella.  Tietokone tuo …

Lue kirjoitus

Kotipalveluiden optimointi tulee tehdä strategisella tasolla

13.02.2013 Kotihoito

Kotipalveluiden optimoinnista puhuttaessa on tärkeää pitää mielessä, että tulosten ja kehityksen hallittavuuden kannalta on täysin eri asia tehdäänkö optimointi päivätason työtehtäville vai kotipalveluiden toteutuksen kokonaisuudelle. Optimoinnin käsitettä käytetään monessa eri yhteydessä Termiä ”optimointi” käytetään tällä hetkellä paljon väärin. Kaikki tavoittelevat parasta lopputulosta. Optimoinneissa on kuitenkin valtavia eroja. Etenkin kotipalveluissa on täysin eri asia optimoidaanko operatiivisen …

Lue kirjoitus

Mikä on työvuorosuunnitelmasi hinta?

13.02.2013 Työvoimanhallinta

Työvuorojen suunnittelussa on paljon huomioitavia asioita. Jälkikäteen merkittäväksi nousee usein toteutuneen työvuorolistan hinta aikaansaannoksiin, esimerkiksi tehtyyn myyntiin verrattuna. Monesti työvuorolistan hinnan arvioiminen etukäteen on vaikeaa ja jopa mahdotonta. Jälkikäteen asian ihmetteleminen taas on myöhäistä. Onneksi modernit työajanhallintajärjestelmät voivat kuitenkin auttaa. Ennakoi tehokkaammin henkilöstökuluja Kun pääset näkemään arvion työvuorosuunnitelman hinnasta jo suunnitteluvaiheessa, niin saat uuden tavan …

Lue kirjoitus

Kuinka työvuorojen optimointi tehdään käytännössä?

12.02.2013 Työvoimanhallinta

Optimoitujen työvuorosuunnitelmien avulla pidetään ylityötunnit kurissa sekä asiakkaiden palvelutaso korkealla. Miten kaupan alan työvuorojen optimointi tapahtuu käytännössä? Tarvitaan optimointia tukeva ohjelmisto Käytännössä optimointi tapahtuu työajanhallintaohjelmistoon integroidun optimointiohjelman avulla. Ohjelma tekee erilaisia ehdotelmia työvuorolistoista, joista vuoropäällikkö voi valita kulloiseenkin tilanteeseen tai tarpeeseen parhaiten sopivimman listan. Optimointiohjelman ehdottamat työvuorolistat tehdään aina haluttujen painotusten perustella. Ohjelmisto selvittää esimerkiksi …

Lue kirjoitus

Reittien optimoinnista ratkaisu pääkaupunkiseudun lumisotaan

08.02.2013 Logistiikka

YLE-uutiset sekä Taloussanomat uutisoivat alkuviikosta siitä, kuinka pääkaupunkiseudulla on päätetty ottaa tietotekniikka apuun niin sanotun lumisodan voittamiseksi. Lumesta aiheutuu vuosittain valtavat kustannukset Viime vuosien runsas lumentulo on aiheuttanut harmaita hiuksia niin pääkaupunkiseudun autoilijoille, julkiselle liikenteelle kuin myös jalankulkijoille. Huonokuntoisten teiden sekä lumen alle hautautuneiden autojen lisäksi harmia aiheuttavat myös lumenluonnista kaupungille tulevat kustannukset. Eikä kyseessä ole ainoastaan pääkaupunkiseutua …

Lue kirjoitus

Työajan optimointi kaupan alalla

06.02.2013 Työvoimanhallinta

Työajan tehottomasta suunnittelusta voi aiheutua mittavia kustannuksia työnantajalle. Jos resurssit ovat toistuvasti yli- tai alimitoitetut, se voi vähentää myös työntekijöiden työssä jaksamista. Optimoinnilla löydetään käytössä olevalle työajalle paras mahdollinen toteutustapa. Työajan optimointi pähkinänkuoressa Työajan optimoinnilla tarkoitetaan sitä, että työaika suunnitellaan toteutuvaksi parhaalla mahdollisella tavalla niin työnantajan, työntekijän kuin työaikaan kohdistuvien lakien näkökulmasta. Optimaalisessa suunnitelmassa nämä eivät …

Lue kirjoitus

Optimoimalla kotipalvelut nykyiset resurssit riittävät pitkälle tulevaisuuteen

01.02.2013 Kotihoito

Kotipalveluiden tulevaisuudesta maalaillaan toinen toistaan synkempiä kuvauksia. Se on kuitenkin hyvin edullista suhteessa palveluasumiseen, laitospaikkoihin, erikoissairaanhoitoon.  Tehostettu palveluasuminen maksaa yli sata euroa vuorokaudessa. Samalla rahalla on mahdollista järjestää yli kolme tuntia hoivaa asiakkaan kotiin. Se on paljon se. Optimoinnilla löytyvät parhaat mahdolliset toimintatavat kotipalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ensin, optimointi sitten Kotipalveluiden optimoinnissa …

Lue kirjoitus
1 / 1