Blogi

Kuukausi: helmikuu 2012

Optimointi logistiikassa

29.02.2012 Logistiikka

Logistiikan eli tiekuljetusten yhteydessä optimoinnilla on luultavasti merkittävämpi rooli kuin minkään muun sovelluksen yhteydessä. Valitsemalla optimaalisin, eli paras tai tehokkain mahdollinen toimintatapa, on mahdollista saavuttaa paitsi merkittäviä kustannussäästöjä, mutta myös pienentää ympäristökuormitusta, vähentää ruuhkia sekä parantaa liikenneturvallisuutta. Optimointia tarvitaan säilyttämään kilpailukyky Logististen operaatioiden optimointi tulisi nähdä yhtenä olennaisena keinona säilyttää Suomen kilpailukyky tulevaisuudessa.  Tämä koskee …

Lue kirjoitus

Mitä voidaan optimoida?

22.02.2012 Työvoimanhallinta

Olipa kyseessä esimerkiksi reittien, aikataulujen, työaikojen tai vaikkapa varastotilojen käyttöön liittyvien suunnitelmien tekeminen, on optimointi tehokas työkalu, jonka avulla pystytään huomioimaan käytännön toteutusten tehokkuus ja kannattavuus. Optimointia voidaan yleisesti ottaen hyödyntää melkeinpä mihin tahansa suunnittelutilanteeseen, mutta mihin muuhun optimointi soveltuu? Optimointia voidaan hyödyntää eri tasoilla Optimointia voidaan hyödyntää niin operatiivisella, taktisella kuin strategisellakin tasolla. Ajatellaanpa …

Lue kirjoitus

Mitä hyötyjä optimoinnilla saavutetaan?

16.02.2012 Työvoimanhallinta

Optimoinnilla on useita eri hyötyjä niin taloudellisesta kuin laadullisesta näkökulmasta. Talouselämän kilpailu tietysti painottaa siitä saatavien kustannussäästöjen merkitystä, mutta optimoinnilla saavutettavat laadulliset hyödyt ovat vähintäänkin aivan yhtä merkityksellisiä. Kustannussäästöt ovat optimoinnin merkittävin hyöty Kustannussäästöt koostuvat yleensä useista eri tekijöistä, jotka tukevat toisiaan säästöjen tuojina. Esimerkiksi reittioptimoinnissa tavoitteena on saada lyhennettyä yleensä ajetun kokonaismatkan pituutta ja …

Lue kirjoitus

Mitä optimointi on?

10.02.2012 Työvoimanhallinta

Optimointi tarkoittaa kaikessa lyhykäisyydessään parhaimman tai optimaalisimman ratkaisun etsimistä ja sen löytämistä. Optimoinnin avulla käytössä olevien resurssien hyödyntäminen voidaan suunnitella mahdollisimman toimivaksi ja kustannustehokkaaksi. Esimerkiksi logistiikan alalla parhaimman tai optimaalisimman toimintaperiaatteen löytyminen mahdollistaa paitsi merkittäviä taloudellisia säästöjä, mutta sen avulla voidaan myös pienentää ympäristökuormitusta, vähentää ruuhkia ja lisätä liikenneturvallisuutta. Optimoinnin hyödyt voivat siis olla hyvin …

Lue kirjoitus

Tervetuloa R2 -Optimointiblogiin!

09.02.2012 Työvoimanhallinta

Me suunnittelemme, kehitämme ja teemme optimointia. Nyt me myös kirjoitamme siitä. Tämän blogin avulla tulemme tuomaan esille sitä, mitä optimointi itse asiassa on, miten sitä tehdään ja millaista hyötyä siitä on mahdollista saada. Toivottavasti saamme sinut innostumaan optimoinnin mahdollisuuksista yhtä paljon kuin me innostumme niistä itsekin. Optimointi lisää kilpailukykyä Optimointi tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että asiakkaallamme …

Lue kirjoitus
1 / 1